Wisse Was: leer dansend alle klanken.

Vandaag gaan we klanken dansen! De taalontwikkeling begint bij het uitstoten van babyklanken. Deze klanken zijn bij alle baby’s over de hele wereld hetzelfde. Alle kinderen zouden aanvankelijk ook alle talen kunnen leren spreken. Naarmate baby’s gevoeliger worden voor de klanken en het taalgebruik van de ouders, zullen ze deze taal leren spreken. Een andere taal leren naast de moedertaal kan prima, mits de moedertaal volledig ontwikkelt. Dus blijf de moedertaal spreken en daarnaast kan een andere taal ontwikkelen. Dit zien we in gezinnen waar vader een andere moedertaal heeft dan moeder en dat zij allebei in hun eigen moedertaal spreken met hun kind.

Koppeling klank en beweging.

James Asher, een Amerikaanse professor emeritus in de psychologie, deed onderzoek naar het proces waarin jonge kinderen hun moedertaal leren. Hij concludeerde dat dat proces verliep volgens  het actieve taalgebruik van de ouder/verzorger dat altijd ondersteund werd door een fysieke reactie. ‘Steek je arm maar uit, dan kunnen we je hemd aandoen’. Hij ontwikkelde zijn taalmethode Total Physical Response (TPR) die erop gericht is om kinderen en volwassenen een nieuwe taal te leren vanuit het moedertaal principe.

Beweegkaart 17: ‘Echoklanken’.

Dans lekker mee en herhaal mijn klankendans in jullie woonkamer. Daarna kun je het zo vaak doen als je wilt met jullie eigen klanken en bewegingen met de link naar de muziek hieronder. Veel plezier!

Totaalconcept: Lenneke Gentle
Tekst, illustraties en film: Lenneke Gentle
E-book: Wisse Was, Creatief Bewegend Leren voor peutergroep en kleuterklas. 
Muziek: Gadda Rio – Club des Belugas