Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden.

Aan de slag met de digitale producten van Studio Swing? Lees dan de algemene voorwaarden en houd rekening met de volgende gebruiksvoorwaarden:

1. De aanschaf van digitaal lesmateriaal van Studio Swing geeft standaard gebruiksrecht voor één professional met één groep kinderen binnen een school of kinderdagopvang instelling. Gebruik je het materiaal voor meerdere groepen? Dan heb je meerdere licenties nodig. Dit kun je aangeven bij aanschaf van de producten via de webshop.

2. De aanschaf van een online cursus van Studio Swing geeft standaard gebruiksrecht voor één professional. Gebruik je het materiaal voor meerdere groepen? Of koop je een cursus voor meerdere professionals? Dan heb je meerdere licenties nodig. Dit kun je aangeven bij aanschaf van de producten via de webshop.

3. De aanschaf van een digitaal product (lesmateriaal of cursus) van Studio Swing geeft standaard gebruiksrecht voor één professionals met één groep kinderen binnen een school of kinderdagopvang instelling. Gebruik je het materiaal voor meerdere groepen? Of koop je een cursus voor meerdere professionals? Dan heb je meerdere licenties nodig. Dit kun je aangeven bij aanschaf van de producten via de webshop.

4 De digitale leermiddelen en cursussen die Studio Swing aan gebruikers ter beschikking stelt zijn auteursrechtelijk beschermde werken. De auteursrechten op de digitale leermiddelen berusten bij Studio Swing. Taaldans, Rekendans en Studio Swing zij als handelsmerk geregistreerd in het handelsmerken register Benelux; hiermee eigendom van Studio Swing.

5 Het is niet toegestaan dat onze producten, digitaal of gedrukt, door bibliotheken of andere partijen worden uitgeleend.

6 Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Swing is het niet toegestaan de digitale leermiddelen en cursussen openbaar te maken, door te verkopen of te verveelvoudigen al dan niet in bewerkte vorm. Aangeschafte aankopen en licenties zijn niet overdraagbaar.

7 Met de leermiddelen die Studio Swing aan gebruikers ter beschikking stelt, wordt – in de versie zoals wij die ter beschikking stellen – geen inbreuk gemaakt op rechten van derden.

8 In het geval je onverhoopt wel door derden wordt aangesproken op inbreuk op hun rechten door het gebruik van de oorspronkelijk ter beschikking gestelde (versie van de) digitale leermiddelen, kun je je tot Studio Swing wenden.

9 Het is de koper of gebruiker van digitale producten niet toegestaan buiten eventueel aangeduide plaatsen wijzigingen aan te brengen.

10 Het is de koper of gebruiker niet toegestaan afbeeldingen of teksten te kopiëren.