Conferentie
Bewegend Leren
baby peuter
groep 1 2 3
klik hier

Gek op bewegend leren.
Ruimte voor het kind.

Wat is bewegend leren?

Door de lesstof om te zetten in spel, dans en beweging, zijn kinderen bewegend aan het leren. Bewegen en leren gaan tegelijk. Kinderen leren beter én makkelijker als de leerstof bewegend wordt aangeboden. Gelukkig maar, want van nature bewegen kinderen het liefst de hele dag.
Bewegend leren is leuker leren!

Voor wie?

Onze programma’s zijn speciaal gericht op peuters en kleuters in het basisonderwijs en in de kinderopvang. Kleuterleerkrachten en pedagogisch medewerkers kunnen er in de basis zelf mee aan de slag.
Liever een vakdocent? Ons team biedt wekelijks kinderlessen Taaldans en Rekendans aan om professionals te ontzorgen en te inspireren.

Aanbod

Wij bieden een totaalpakket met plezier in bewegend leren. Vanuit beweging, spel, muziek, zang en dans komen de kerndoelen aan bod en zetten we samen de Voor- en Vroegschoolse Educatie in beweging.

Taaldans® en Rekendans® docenten
Digitaal lesmateriaal
Workshops en trainingen
Conferenties