Wat is goed onderwijs eigenlijk?

Het bieden van goed onderwijs: we worden erop afgerekend, maar niemand definieert wat goed onderwijs precies is, aldus Claire Boonstra: oprichter van Operation Education. Waarom doen we het eigenlijk zó? Heb je jezelf die vraag wel eens gesteld? In dit artikel komen de vijf inspiratoren aan bod, die op 30 september in het Theaterprogramma te zien zijn op De Grote Beweegconferentie. Wat hen verbindt is dat ze allemaal in beweging komen voor goed onderwijs, bewegend en dansend leren en beweging creëren in onze persoonlijke en professionele ontwikkeling. Naast het Theaterprogramma worden 22 workshops aangeboden voor mensen in het basisonderwijs, voorschool en kinderdagopvang. 

Sinds 2012 verdiept Claire Boonstra zich in het waarom van het onderwijs. Een keuze die maakte dat ze het bedrijfsleven achter zich liet en vanuit haar tenen voelde dat ze zich in wilde zetten voor goed onderwijs. Waarom is het onderwijs zoals het is en klopt dat? Naar aanleiding van vragen over het onderwijs zijn onderzoeken gestart en is het Onderwijs Vragenboek uitgegeven. Waarom hebben we eigenlijk lange zomervakanties? Waarom een centraal eindexamen? Waarom klaslokalen? Waarom 10-minutengesprekken? Waarom duren lessen 50 minuten? Waarom is er een splitsing tussen voorschool, basisschool en voortgezet onderwijs? Wat is goed kleuteronderwijs? Waarom geven we cijfers? Waarom huiswerk? Waarom is er een gemiddelde? Waarom moeten leerlingen stilzitten?

Na de laatste vraag denk je waarschijnlijk meteen aan jouw beweeggrage groep kinderen. Én aan Erik Scherder! Sinds jaar en dag breekt hij een lans voor bewegen, spelen, muziek maken, dansen, ravotten en sporten. Hij is actief betrokken bij het grootschalige onderzoek naar bewegend leren aan de Rijksuniversiteit Groningen en geeft prachtige breincolleges. Alle kinderen hebben baat bij bewegend leren, nog meer in de tijd waarin -door het ministerie van OC&W benoemde, achterstanden ingehaald dienen te worden. Scherder opteert om beweging en dans een veel prominentere plek te geven in het curriculum. Kinderen gaan er beter van bewegen en beter van leren. Hierbij heeft het bewegend leren met muziek een sterk neurologisch voordeel omdat muziek beleving, creativiteit en gevoel verbind aan het leren. Leer jij al bewegend met muziek? 

80% Leert bewegend.
Bewegend en dansend leren wint snel terrein, wijst onderzoek van uitgeverij Zwijsen uit. Maar liefst 80% van de scholen leert bewegend. Ook geven leraren en pedagogisch medewerkers aan dat ze het leuk vinden om te doen, maar ook wel een uitdaging om dagelijks weer een goede bewegend leren activiteit te verzinnen en uit te voeren. Onderwijskundige Saskia Sap en dansend leren expert Lenneke Gentle beamen dat er stapels onderzoek liggen te wachten om ons in beweging te brengen. Met veel humor brengen de dames de onderzoeken in beeld, met direct praktische voorbeelden erbij voor een spetterende samenwerking tussen bewegen, dansen en leren.

NPO gelden als voorbode voor structureel meer hulp.
De Onderwijsraad adviseerde onlangs de Tweede Kamer om structureel geld beschikbaar te stellen om vakdocenten en onderwijs ondersteunend personeel in te zetten. De NPO gelden kunnen hier een voorbode van zijn. Voorzitter Edith Hooge benadrukt dat het belangrijk is om “meer focus aan te brengen in het werk van basisschoolleraren en zo de vicieuze cirkel van werkdruk en lerarentekort te keren”. De werkdruk en het ziekteverzuim in het onderwijs is hoog, veel leraren zitten thuis met burn-outklachten en een deel verlaat de sector. Is dat herkenbaar voor jou?

Van werkdruk naar werkgeluk.
Juf Maike weet er alles van, zij bleef als leerkracht zoeken naar balans en vervulling en bleef steeds bijstellen totdat ze een bij haar passende vorm van werken in het onderwijs vond. Ze beheert haar inspiratiewebsite voor pedagogisch medewerkers en leraren en bracht in mei haar boek uit: De Gelukkig Leraar. Maike neemt ons mee in haar eigen groeiproces, zowel de zakelijke als de persoonlijke kant. Aan de persoonlijke kant durft ze echt een inkijkje in haar privé te geven. Zowel de mooie kanten, als de rauwe randjes. Een inspiratie voor elke leraar en pedagogisch professional die zelf het heft in handen wil nemen om werkgeluk te creëren.

Uitnodiging

Hierbij nodigen we je van harte uit voor De Grote Beweegconferentie.
Het Theaterprogramma wordt verzorgd door Claire Boonstra, Saskia Sap en Lenneke Gentle, Maike Douglas en Erik Scherder. Daarnaast zijn nog 22 beweegworkshops te volgen.

Klik op de uitnodiging voor het volledige programma en boekingen.