Beweegboek verrijkt taalaanbod in peutergroep en kleuterklas.

PERSBERICHT

Creatief beweegplezier met vaatdoek en ontwikkelingsdoelen.

Jonge kinderen op een creatieve manier ondersteunen in hun totale ontwikkeling; het kan met het basisboek over Creatief Bewegend Leren. Op verzoek van pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten schreef Lenneke Gentle een digitaal beweegboek over deze werkwijze. Het e-book biedt een schat aan informatie, verdieping op het basisaanbod en dertig beweegkaarten met muziek erbij. Tijdens de online boekpresentatie op maandag 20 april wordt het e-boek gelanceerd, met bijbehorende video’s voor afstandsonderwijs tijdens de corona periode.

Het idee voor dit boek ontstond volgens Gentle tijdens het werken met haar klanten. ‘Ik ruimde mijn themakisten op en vond een vaatdoekje met een gaatje in het midden. Met je wijsvinger erdoor is het net een poppenkast poppetje.’ aldus de creatieve ondernemer. Ze doopte hem Wisse Was en ging er met de kinderen dansend mee aan de slag. Tijdens personeelstrainingen op voorscholen en kleuterscholen viel het door de kracht van de eenvoud ook bij professionals in de smaak.

De toegevoegde waarde van dans

Pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten vinden het fantastisch om met de kinderen te bewegen. Gentle ziet het in haar trainingen terug, stralende gezichten! ‘Alle nieuwe beweegideeën worden gretig uitgeprobeerd en herhaald. Maar het meest uitdagende onderdeel van de training is om zelf beweegkaarten te maken. Om te zien dat je het hele thema kunt vertalen in educatieve beweegmomenten. Inclusief het aanbod voor rekenen en taal. Juist hier zit de toegevoegde waarde. Door te dansen met muziek erbij en kinderen mee te laten denken over oplossingen, zijn ze handelend bezig. Dit stimuleert de verbeeldingskracht, de creativiteit, kritisch denken én het verrijkt al dansend het huidige taalaanbod.’

Hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder breekt ook een lans voor dans. In een interview met Lenneke Gentle oppert hij zelfs dat dans de ultieme verrijkte leeromgeving zou zijn, omdat dans een combinatie is van denksport, bewegen en muziek. ‘Het zou kinderen enorm goed doen in hun ontwikkeling als dans een vaste plek krijgt in het onderwijs.’ aldus de beweegprofessor.

Dagelijkse routines

Veel dagelijkse routines worden gedaan terwijl de kinderen zitten. Neem bijvoorbeeld voorlezen, knutselen, verjaardagen vieren, eten en drinken. Allemaal zittende activiteiten. Een aantal van deze gewoontes staan als beweegmoment in het boek. Zo kun je bijvoorbeeld  de verjaardagen allemaal dansend vieren, rappend opruimen, marcherend in de rij gaan staan, dansend een lijstje maken, bewegend kennismaken en dansend oefenen met vormen, kleuren, klanken en tijd. Of een luisteractiviteit doen met vaatdoek Wisse Was in de hoofdrol!

Een flinke dosis inspiratie, ook tijdens de corona periode.

Volgens Gentle hoeven organisaties echt geen duizenden euro’s te spenderen om te starten met bewegend leren. Voor elk kind twee vaatdoekjes en dit e-book biedt een flinke dosis inspiratie voor een heel jaar Creatief Bewegend Leren. Juist nu in deze corona periode is het belangrijk om ook op afstand kinderen creatief te blijven stimuleren in hun ontwikkeling. Daarom krijgen de bezoekers van de boeklancering vijf filmpjes cadeau waarin Wisse Was de hoofdrol speelt. Doorsturen naar ouders bleek al eerder een groot succes in de woonkamers te zijn, sommige juffen stuurden hun kinderen zelfs een Wisse Was erbij met de post. Tijd om te beginnen!

In de online uitgeverij verschijnt de komende maanden meer bewegend lesmateriaal voor bij alle peuter- en kleuterthema’s. Het materiaal is methode overstijgend en kindgericht. Klik voor meer informatie over het e-boek, het inkijkexemplaar en de boeklancering hier.

 

 

 

 

 

Lenneke Gentle in actie met Wisse Was, afbeeldingen vrij om te gebruiken.

[einde bericht]

Noot voor de redactie:
Over Studio Swing
Studio Swing is een ontwerpstudio waar creatief bewegend leren centraal staat. Met ruim 10 jaar ervaring bieden zij een totaalconcept voor basisonderwijs en de kinderopvang met digitaal lesmateriaal met muziek, workshops, trainingen, de beweegdatabase, een vakdocent Taaldans® en Rekendans® op locatie en een inspiratiegroep voor professionals in de kinderopvang en het onderwijs.

Voor meer informatie over de uitgeverij of de boeklancering, kunt u contact opnemen met:
Lenneke Gentle
06 4023 8631
start@studioswing.nl
www.studioswing.nl