VVE in beweging: bewegend leren met het jonge kind

In Nederland zijn VVE programma’s ontwikkeld die pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten handvatten geven in het ontwikkelingsgericht werken met jonge kinderen. Alle kinderen hebben baad bij bewegend leren, maar kinderen die op VVE locaties komen, zijn hier des te meer bijgebaat. Waarom kinderen met een andere moedertaal zo veel baat hebben bij beweging leest u in dit artikel ” NT2 kinderen leren dansend Nederlands.”

Om de VVE in beweging te brengen, heb ik een workshop ontwikkeld voor de trainers van de VVE programma’s, zodat zij met hun locaties een eerste stap kunnen zetten richting meer bewegen en bewegend leren. Een rondleiding door wetenschappelijk onderzoek toont het belang aan om meer bewegend, dansend en spelend te gaan leren. We analyseren filmpjes uit les situaties waarin kinderen bezig zijn met bewegend leren en vervolgens gaan we natuurlijk lekker zelf aan de slag. Door de inzet van materiaal en muziek, kun je al binnen een minuut tot bewegend leren komen EN natuurlijk nog steeds doelgericht bezig zijn met het ontwikkelen van de woordenschat, klankonderwijs en rekenen.

Wilt u de workshop ‘VVE in beweging’ voor de trainers van uw methode boeken? Mail me gerust voor meer informatie en boekingen info@studioswing.nl

De workshop gaat uit van ‘het kind’ en is passend bij alle VVE methodes:

  • Kaleidoscoop
  • Kleuterplein
  • Peuterplein
  • Ko Totaal
  • Piramide
  • Sil op school
  • Startblokken
  • Uk & Puk