Beweging: wat willen scholen zelf?

De initiatiefwet van Van Nispen wordt vandaag weer in de kamer besproken. De SP in de Tweede Kamer wil dat kinderen op de basisschool drie uur gymles per week krijgen van een sportleraar. Volgens de partij levert dat meer op dan het kost. De 275 miljoen euro die nodig is om het plan uit te voeren, zouden worden terugverdiend doordat op termijn de zorgkosten lager uitvallen en doordat mensen minder vaak zullen verzuimen van hun werk.

Wat willen de scholen zelf eigenlijk?

Scholen willen dolgraag (meer) gym- en bewegingslessen aanbieden. Het Mulier instituut onderzocht het in 2017 al, in opdracht van de PO raad. Om alle kinderen op de basisschool gymles te kunnen geven, zijn er nog 2200 gymzalen nodig en 5800 vakdocenten. Een mooi idee, maar hoe kunnen we dit waar maken?

Terug naar de politiek

Volgens SP-Kamerlid Van Nispen kan drie uur gym per week door een vakleerkracht bijdragen aan een gezondere en sportievere samenleving. Als kinderen enthousiast worden om te sporten, is de kans groter dat ze dat dan ook later blijven doen, zegt Van Nispen. De SP ziet ook als voordeel dat gym door vakleerkrachten de werkdruk op basisscholen vermindert.

Regeringspartij VVD vindt het plan van de SP een goed idee, maar VVD-Kamerlid Heerema geeft er als tussenstap de voorkeur aan om de eigenlijk nu al verplichte twee uur gym door een vakleerkracht beter te handhaven.

Wat vinden andere beweegdeskundigen?

Beweegprofessor Erik Scherder spreekt sinds jaar en dag over het belang van bewegen, muziek en denksport op school. Maar hoe staat hij eigenlijk tegenover het vak dans op school? “Dans is de top van de verrijking omdat dit bewegen, muziek en denksport combineert. Het optimum zou zijn om dans te integreren in het onderwijs. Dit komt de ontwikkeling van kinderen zeer ten goede.” Diverse orthopedagogen, leraren, topsporters, danswetenschappers, therapeuten, directeuren, intern begeleiders, zorg- en dansprofessionals schaarden zich al achter dit idee.

Een kans voor DANS

Vanuit de Nederlandse dans sector, hebben wij ons standpunt inmiddels openbaar gemaakt. Meer bewegen op school is belangrijk. Het ontzorgt en inspireert de leerkracht en de kinderen ontwikkelen zich beter dan dat ze gedurende de schooldag veel moeten zitten. (voor onderzoeksmateriaal, klik hier). Van Nispen wil gymlessen wil inzetten om kinderen motorisch vaardiger te maken, maar er zijn gymleerkrachten en gymzalen te kort. Wij zien een kans voor danseducatie in het bewegingsonderwijs in Nederland:

  • Danslessen kunnen in de speelzaal of in de hal gegeven worden, of zelfs in de klas. Er is geen gymzaal voor nodig. Dansscholen in de buurt van een school kunnen desgewenst hun deuren openen voor leerlingen om de lessen daar plaats te laten vinden.
  • Een dansdocent brengt eigen muziek en materialen mee. Dit kost de school niets extra.
  • Een dansles wordt thematisch opgebouwd, vanuit muziek, beweging en creativiteit. Dit kan naadloos aansluiten op wat er in de klas behandeld wordt tijdens geschiedenis, aardrijkskunde, taal, rekenen, schrijven, burgerschap, communicatie, ICT enzovoorts. Zo wordt het bewegen niet iets extra’s omdat het direct linkt met de (zaak)vakken en de SLO doelen.
  • Bewegingsintegratie zorgt ervoor dat cognitieve doelen beter behaald worden. Uit onderzoek blijkt dat kinderen beter scoren op bepaalde cognitieve testen wanneer de lesinhoud bewegend wordt aangeboden. (1 en 2) Bovendien blijkt dat kinderen meer aandacht hebben en meer betrokken zijn bij de taak wanneer er bewegingsintegratie wordt toegepast. (3)
  • Doordat kinderen op school beweging en leren combineren (bewegend leren) zijn kinderen fysiek actiever. (7 en 8) Dit wordt geassocieerd met een betere motorische ontwikkeling en verminderde cardiovasculaire risicofactoren. (7) Er zijn indicaties dat bewegend leren een rol kan spelen in de preventie van overgewicht en zwaarlijvigheid en in de ontwikkeling van cognitie. (4, 5 en 6).

Ons voorstel

Om basisschoolkinderen snel meer bewegingslessen aan te kunnen bieden op school, verzoeken wij Van Nispen en de tweede kamer om naast de gymdocent ook de dansdocent als beweegprofessional in te zetten op de basisschool. Wij zijn bereikbaar om hierover in gesprek te gaan met kamerleden en politici, om met videobeelden te illustreren hoe dans op school kan werken.

Lenneke Gentle en Maria Speth

Namens alle betrokken organisaties:Studio Swing, Danspiratie, Dansspetters, dance and the Child Nederland, NBDO Dansbelang, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten docent dans, Ba Docent Dans ArtEZ, Fontys academie voor danseducatie, Albeda danscollege, D’Drive, Rijn IJssel dans show, Sally Dansgezelschap, Jeugddansgezelschap De Stilte, Royal Academy of Dance.

Klik op de afbeelding om onze petitie te ondertekenen.

Bronnen:
1 Donnelly, Greene, Gibson, Smith, Washburn, Sullivan, Williams 2009. Physical activity across the curriculum (PAAC) A randomized controlled trial to promote physical activity and diminish overweight and obesity in elementary school children. Preventive medicine.

2 Hollar, Lombardo, Lopez-Mitnik, Hollar, Almon, Agatston, Messiah 2010. Effective, multi-level multi-sector, school-based obesity prevention programming improves weight, blood pressure and academic performance, especially among low-income, minority children. Journal of health care for the poor and underserved.

3 Mahar, Murphy, Rowe, Golden, Shields, Raedeke 2006. Effects of a classroom based program on physical activity and on-task behaviour. Medicine ans Science in Sports and Exercise.

4 Donnelly, Greene, Gibson, Smith, Washburn, Sullivan, Williams 2009. Physical activity across the curriculum (PAAC) A randomized controlled trial to promote physical activity and diminish overweight and obesity in elementary school children. Preventive medicine.

5 Hollar, Lombardo, Lopez-Mitnik, Hollar, Almon, Agatston, Messiah 2010. Effective, multi-level multi-sector, school-based obesity prevention programming improves weight, blood pressure and academic performance, especially among low-income, minority children. Journal of health care for the poor and underserved.

6 Liu, Hu, Ma, Cui, Pan, Chang, Chen 2008. Evaluation of classroom based physical activity promoting programme. Obesity Revieuws.

7 Bartholomew, Jowers 2011. Physically active academic lessons in elementary children. Preventive Medicine.

8 Erwin, Abel, Beighle, Beets 2011. Promoting children’s health through physically active math classes. A pilot study. Health Promotion Practice.