Onderwijsraad: leraar, vakdocent en ondersteuner moeten het samen doen.

POLITIEK  I  Vandaag brengt de Onderwijsraad advies uit aan de Tweede Kamer om het niveau van het onderwijs weer op peil te brengen en de werkdruk voor leraren te verlagen. Zij pleiten ervoor om financiële middelen vrij te maken om vakdocenten, onderwijsondersteuners en andere experts aan te stellen op school.

Zoals je weet maken wij ons bij Studio Swing al jaren hard voor de terugkeer van de vakdocenten in het onderwijs. Omdat we zien dat het werkt! Onze docenten die de  Taaldans® en Rekendans® lessen geven in de onderbouw, merken dat de samenwerking waardevol is voor de kinderen, de leerkracht én de vakdocent. Dit is wat we horen van leerkrachten:

  • Wat gaaf om de kinderen eens vanaf een afstand te bekijken, dit geeft mij een ander perspectief.
  • De kinderen gaan niet alleen motorisch vooruit, maar ook sociaal , creatief en cognitief.
  • Ik leer veel van de Taaldans® en Rekendans® lessen. Ik pak oefeningetjes terug in de klas of op het plein en ik krijg nieuwe ideeën voor mijn klassenmanagement. Voor in de klas, maar zeker ook voor tijdens het bewegend leren.
  • Wat fijn dat jullie de lessen op maat maken, zo kan ik precies aangeven waar we mee bezig zijn en ik zie alles terug in het speellokaal.
  • Als jij komt lesgeven ben ik erbij om me te laten inspireren of om de kinderen te observeren. Soms plan ik een oudergesprek in of een andere taak.

Terug naar het advies van de Onderwijsraad.

Voorzitter Edith Hooge benadrukt dat het belangrijk is om “meer focus aan te brengen in het werk van basisschoolleraren en zo de vicieuze cirkel van werkdruk en lerarentekort te keren”. Met structureel meer geld van het rijk moeten er meer mensen aangenomen worden, zodat leraren gemiddeld minder uren voor de klas hoeven te staan. De tijd die vrijkomt, kunnen ze dan besteden aan het ontwikkelen van onderwijs, aldus NOS vandaag.

“Volgens de Onderwijsraad is de werkdruk afgelopen decennia steeds verder opgelopen omdat leraren veel meer moeten doen dan de kernvakken. De raad wijst erop dat scholen bijvoorbeeld extra ondersteuning bieden bij achterstanden en hulp bieden aan leerlingen met een beperking. Ook wordt van leraren verwacht dat ze zich meer en beter verantwoorden. Dit brengt meer werk en administratieve lasten met zich mee. De raad wijst er daarbij op dat het ziekteverzuim in het onderwijs hoog is, dat veel leraren thuiszitten met burn-outklachten en dat een deel de sector verlaat.”

Kiezen voor talent.

Waar we dagelijks ons best voor doen is om kinderen op school hun talenten te laten ontdekken. Want talent is wie je bent! Hoe blij zou een leraar zijn als hij of zij mocht doen waar zijn talent ligt? Net zo blij als de vakdocent, de lerarenondersteuner, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker denk ik. Er zou weer flow ontstaan in scholen, energieke volwassenen die lekker in hun vel zitten en echt tijd hebben om naar kinderen te kijken en lekker met ze aan de slag zouden gaan. Hoe gelukkig gaan we hiervan worden?!

Ik ben benieuwd: hoe denk jij over het advies van de Onderwijsraad? Hoe zou het zijn als jullie zelf mogen beslissen welke vakken jullie uit handen geven aan vakdocenten? En voor welke experts zouden jullie nog meer de rode loper uitrollen?

Lenneke Gentle van Studio Swing