Goed nieuws: meer bewegen op school mag!

Bewegen, dansen, buitenspelen, wandelen, onderzoeken, mediteren, sporten: het mag allemaal van de onderwijsinspectie!

HOE dan?!

Deze vraag wordt me vaak gesteld door pedagogisch medewerkers, kleuterleerkrachten, directeuren en beleidsmakers. Er zit ‘Ruimte in Regels‘ en er is een fleurige brochure voor samengesteld. Ik heb de belangrijkste punten voor je samengevat:

In de wet- en regelgeving staat beschreven aan welke minimale eisen een school moet voldoen. Meestal staat er niet bij HOE dit gedaan moet worden. Scholen krijgen dus veel vrijheid om hierin keuzes te maken. Veel administratieve taken zijn dus vaak opgelegd door het bestuur, de directie of het team zelf. Plan een schoolbrede vergadering met het team en de directie en ga met elkaar op zoek naar wat jullie wel en niet vastgelegd willen hebben. In de brochure staat precies wat wel en niet verplicht is. Wat ga jij doen met de tijd die je kunt besparen? Tijd om je te laten inspireren!

Wat is dan niet verplicht?

  • Het onderwijsaanbod

Er zijn geen richtlijnen voor het vormgeven van een week- en jaarrooster. Scholen mogen dus zelf bepalen hoeveel tijd er per week aan een vak wordt besteed en hoe het aanbod wordt verdeeld over de schoolperiode. Alle kerndoelen moeten in de schoolperiode voldoende aan bod komen. Hoe de school dat doet mag ze zelf bepalen. Dat geeft veel vrijheid in het indelen van het rooster. En het geeft ook de mogelijkheid om kerndoelen te integreren in ‘leuke dingen’. Neem binnen mee naar buiten, verhuis de thematafel eens naar de speelzaal of dans ieder uur even heerlijk uitbundig op een ander liedje. Probeer het eens uit en kijk hoe blij en actief kinderen hier van worden. Er zijn zat succesvolle beweegintermezzo’s te vinden op internet die je in het teamoverleg kunt bespreken. Waar gaat jullie voorkeur naar uit?

The daily Mile: elke dag een kwartiertje hardlopen

Smartbreaks: digitale beweegtussendoortjes

Let’s Move! Michelle Obama’s initiatief brengt al 60.000 scholen in de VS dagelijks in beweging: 45 minuten leertijd = 5 minuten dansen, bewegen, plezier.

Kommee: geeft bewust een nieuwe impuls aan buitenspelen

En zo zijn er al veel meer prachtige voorbeelden van bewegend onderwijs of meer beweging in het onderwijs. Leuk om te onderzoeken hoe het voor jullie kan werken? Het brein heeft veel behoefte aan beweging om actief te kunnen blijven.

 

  • Volgsystemen

Het is wel verplicht om de ontwikkeling van de kinderen systematisch te volgen, maar hoe dit wordt gedaan is aan de school zelf. Het is niet verplicht om alle methodetoetsen af te nemen, te analyseren en vast te leggen. Kleuters hoeven geen toetsen te maken.Groepsplannen zijn niet verplicht. Zolang de leerkracht maar kan laten zien dat hij/zij de vorderingen goed in beeld heeft en hier ook naar handelt. Wat kunnen jullie als team bedenken om het volgen en administreren makkelijker te maken?

  • Gesprekken

De school bepaalt zelf hoe vaak een leerkracht een gesprek voert met de ouders. De wet schrijft dit niet voor. Ook mag de school zelf bepalen of en hoe deze gesprekken worden vastgelegd. Bovenstaande geldt ook voor gesprekken met de intern begeleider en de overdracht van leerlingen naar een volgende leerkracht. Hoe leuk als je de oudergesprekken kunt koppelen aan een atelier route of aan open lessen? En hoe gaaf is het om als afsluiting met ouders en kinderen lekker te zingen en te dansen? Sluit af met een blij gevoel! Hoe veel ouders komen er dan op school denk je?

  • Didactisch handelen van de leerkracht

Leerkrachten zijn niet verplicht om alle lessen uit de methode te geven. De manier waarop de kinderen de lesstof verwerken bepaalt de school zelf. Zolang je maar de einddoelen haalt. Dat kan dus bewegend, spelend, knutselend, buitenspelend, schilderend, onderzoekend… Het is niet verplicht om een dagplanning te maken of om een rooster exact te volgen. Dit biedt ruimte en kansen om het onderwijs anders aan te bieden en om daarin meer naar de kinderen te kijken. Wat beweegt de kinderen? Wat maakt ze nieuwsgierig? Wat vinden ze leuk om te doen? Hoe verweven we de natuurlijke beweegdrang op een nuttige manier? Hoe kunnen jullie dit combineren met de kerndoelen?

Ik wens iedereen veel ontspanning en plezier toe met het opnieuw ontwerpen van jouw onderwijs. Goed om hier de kinderen ook in te betrekken. Get inspired!

Voor het downloaden van de brochure ‘Ruimte in Regels’ klik je hier 

Mooie print om de vergadering mee te starten