Geef scholen de regie over hun beweegtijd.

“Basisscholen moeten verplicht wekelijks minimaal twee uur bewegingsonderwijs geven.”  Kranten en sociale media staan er bol van. Het amendement van VVD en SP dat dinsdag 4 februari door de Tweede Kamer is aangenomen, beschrijft hun standpunt. Scholen krijgen drie jaar de tijd om het te regelen.

Begrijp me goed: natuurlijk sta ik positief tegenover meer bewegen en bewegend leren. Bewegen is de basis van de ontwikkeling. Maar weer verplichten en moeten? Weer alleen maar kiezen tussen gym of gym? Bewegen is zo veel meer dan alleen de gymles. Het amendement zou erover moeten gaan dat elk kind zijn of haar manier van prettig bewegen kan ontdekken op school. Dit geeft levenslang plezier in bewegen, waar we allemaal zo naar streven. Of dat nou een balsport is of yoga, wandelen, hardlopen, turnen, salsa dansen, fietsen, paardrijden, ballet, toneelspelen, zwemmen, muziekles of een andere vorm van bewegen. 

PO raad: bewegen is méér dan bewegingsonderwijs.

Ook de PO raad is geen voorstander van het verplichten van twee uur gymles in de week. De verplichting uit het amendement is in strijd met de wet voor vrijheid van onderwijs. De PO-Raad vindt bewegingsonderwijs, gegeven door een bevoegde leerkracht, belangrijk. Maar bewegen is méér dan bewegingsonderwijs. De PO-Raad pleit hierbij dan ook voor het integreren van bewegen in andere lessen en in bewegen gedurende de hele schooldag, bijvoorbeeld ook in pauzes op het schoolplein.

Meer beweging op school is prima, maar geef scholen de regie om die twee uur beweging zelfstandig vorm te geven. Geef scholen jaarlijks twee fte’s om beweegdocenten in te huren die in samenspraak met de kinderen en de leerkrachten een rijk beweegaanbod creëren. En neem meteen de kinderopvang mee, het start op de babygroep. Moet je zien hoe het beweegplezier groeit; bij de kinderen, bij de leerkrachten die twee uur tijd krijgen voor andere taken en bij de vakdocenten die eindelijk hun beweegvak op de scholen uit kunnen oefenen. Kinderen hebben het recht om te kiezen, scholen ook. 

Inspiratie voor rijk beweegaanbod

Inspiratie om jullie beweegaanbod breder te maken dan alleen maar gym? Bespreek het eens met de kinderen, bel eens met yoga- dans- of beweegprofessionals in de buurt. Het rapport van de sportraad biedt ook inspiratie Plezier in Bewegen.  Natuurlijk staan onze Taaldans® en Rekendans® vakdocenten ook voor je klaar om met de peuters en de kleuters te werken.