Taaldans® en Rekendans®

Peuters en kleuters bewegen van nature graag en veel; stil zitten is geen optie. Je hebt het vast vaker gezien: zet muziek aan en kinderen bewegen meteen mee! Allemaal op hun eigen manier. Het ene kind beweegt met het hele lijf, het andere kind danst alleen met het hoofd mee of rolt over de grond als een heuse breakdancer. Dansen is leuk! Dansen met de SLO doelen voor taal en rekenen is leuk én nuttig om de brede ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren.  Met Taaldans® en Rekendans® hebben honderdduizenden peuters en kleuters al dansend taal en rekenen geleerd. Hun begeleiders zijn geïnspireerd om meer bewegend te gaan leren. Ouders komen graag naar de open les, waarin zij kijken, meedoen, volgen, leiden en geïnformeerd worden.

Het is een succes! Maar hoe werkt het precies?

Onderwijs

Grondlegger Lenneke Gentle voelde zich als kind niet prettig op school, omdat andere kinderen sneller en beter konden leren. Om te zorgen dat ze toch mee zou komen, zette ze de leerstof toen al om in liedjes en dansjes. Het hielp haar door menig toets en examen! Na haar opleiding tot dansdocent zag Gentle haar verhaal terug in kinderen op (voor)scholen. “Als dansdocent en VVE tutor wilde ik de themabegrippen uit de methode dan ook liever dansen met de peuters en de kleuters. Van mijn toenmalige directeur kreeg ik het predicaat ‘eigenwijs’ maar ook de kans om het uit te proberen.” In de praktijk van de Haagse binnenstadschool Prinsehaghe ontwikkelde ze in 2008 Taaldans® en Rekendans®. Het werkte: blije, vaardige kinderen en betere CITO-scores.” In 2010 verklaarden Ingrid van Engelshoven (toenmalig wethouder van onderwijs) en Fons van Wieringen (toenmalig voorzitter van de Onderwijsraad) Studio Swing voor geopend. Sindsdien heeft het gedachtegoed zich verspreid over alle Nederlandstalige landen.

 • Er zijn 160 dansdocenten opgeleid die als vakdocent Taaldans® en Rekendans® lessen geven aan kinderen.
 • Samen hebben zij 4.000 peutergroepen bereikt met 60.000 peuters en 8.000 medewerkers.
 • Zij hebben 1.600 kleutergroepen bereikt met 44.800 kleuters en 2.400 kleuterleerkrachten.
 • Op grote congressen inspireerde Gentle tienduizenden jonge-kind-professionals.

Deze resultaten stemmen het team verheugd, maar de gezamenlijke missie is om in 2030 op alle 15.000 jonge-kind-locaties in Nederland actief te zijn om alle jonge kinderen te laten genieten van dansend leren.

Taaldans® en Rekendans® lessen bij jullie op de (voor)school of onderbouw?

We adviseren in het bij elkaar brengen van financiële middelen, met de komst van het Nationaal Programma Onderwijs is het nu mogelijk om een vakdocent te koppelen aan alle kleuterklassen in Nederland. Mail gerust voor een vrijblijvend gesprek: info@studioswing.nl of download hier de Taaldans® en Rekendans® reader door op de kaft te klikken:

Lesopbouw

Deze ontwikkelingsgerichte danslessen worden op maat gemaakt bij het thema en de methode waarmee gewerkt wordt. De Taal- en Rekendansdocenten leggen alles vast in het bijbehorende lesvoorbereidingsformulier. De woordclusters, rekenonderdelen, prentenboeken en themamaterialen (uit de klas) worden per thema in de lessenserie verwerkt. Tijdens de les wordt het didactisch model van Verhallen ingezet. Dit maakt het betekenisvol, sociaal maar ook strategisch. Onder leiding van een gecertificeerde dansdocent krijgen de kinderen wekelijks les, samen met hun kleuterleerkracht of pedagogisch professional. Vakdocenten fungeren als onderdeel van het team op locatie. Ze werken samen met de leerkracht, de pedagogisch professional en de ouders. Rekenen en taal worden in beweging gebracht en eventuele achterstanden worden ingelopen. Door de samenwerking wordt er ook vraaggericht gewerkt. Lukt het met een bepaald doel niet op de groep? Dan geeft de dansdocent hier dansend meer betekenis aan. Kinderen ervaren het met het lijf, de zintuigen, muziek, materialen, zang, rap en dans.

Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn veelvuldig aanwezig bij de open lessen, waarin zij kijken, meedoen, leiden en volgen. Zo groeit de relatie met ouders en worden dansmomenten thuis herhaald. Een waardevolle ingang voor gesprekken met ouders of ouderavonden.

De Onderwijsinspectie en De Onderwijsraad

Op scholen met een zwakke beoordeling is de inspectie na de inzet van de Taaldans® en Rekendans® lessen positief over de vooruitgang. Op 25 maart 2021 bracht De Onderwijsraad advies uit aan de Tweede Kamer om het niveau van het onderwijs weer op peil te brengen en de werkdruk voor leraren te verlagen. Zij pleiten ervoor om structureel financiële middelen vrij te maken om vakdocenten, ondersteuners en andere experts aan te stellen op school. Het Nationaal Programma Onderwijs is hier een mooie voorbode van.

Dans en cognitie

We weten wat dans doet voor de sociale-, emotionele-, creatieve-, en motorische ontwikkeling. Maar wat doet Taaldans® en Rekendans® voor de cognitieve ontwikkeling? Taalspecialist en orthopedagoog Karin Strelitski: “In de Taaldans® en Rekendans® lessen worden de gebieden in de linkerhersenhelft en de rechterhersenhelft tegelijk aangesproken. Hierdoor leggen kinderen voortdurend verbindingen tussen de twee hersenhelften. Bestaande verbindingen worden vergroot en nieuwe verbindingen worden aangelegd. In de linkerhersenhelft wordt onder andere gewerkt aan taal, rekenen, planning en logica. Op datzelfde moment wordt in de rechterhersenhelft verbeelding, visuele prikkels, expressie, ritme, muziek en creativiteit toegevoegd. Taaldans® en Rekendans® is dus duidelijk ondersteunend aan het cognitief vermogen van een kind.”

Wat zeggen leerkrachten en pedagogisch professionals?

 • “Wat gaaf om de kinderen eens vanaf een afstand te bekijken, dit geeft mij een ander perspectief.”
 • “De kinderen gaan niet alleen motorisch vooruit, maar ook sociaal, creatief en cognitief.”
 • “Ik leer veel van de Taaldans® en Rekendans® lessen. Ik pak oefeningetjes terug in de klas of op het plein en ik krijg nieuwe ideeën voor mijn groeps-management. Voor in de klas, maar zeker voor tijdens het bewegend leren.”
 • “Wat fijn dat jullie de lessen op maat maken, zo kan ik precies aangeven waar we mee bezig zijn en ik zie alles terug in het speellokaal. Op muziek ook nog!”
 • “Als jij komt lesgeven, ben ik erbij om me te laten inspireren of om de kinderen te observeren. Soms plan ik een oudergesprek in of een andere taak. Het geeft me ruimte.”

Meer onderzoeken

 • In een interview van Studio Swing met Professor Scherder vertelt hij dat hij zelf niet zo’n danser is, maar dat dans in het onderwijs het optimum van de verrijkte leeromgeving zou zijn. Dans is volgens hem een combinatie van denksport, beweging en muziek. Het zou de ontwikkeling van kinderen zeer ten goede komen als dans, net als gym, een vast onderdeel van het curriculum wordt op school.

Klik hier om het artikel ‘Dansen met Erik Scherder’ terug te lezen.

 • Naar aanleiding van de eerste beweegconferentie van Studio Swing, gaf wetenschapsjournalist Mark Mieras een interview, waarin hij de waarde van spelend-, bewegend- en dansend leren als essentie illustreert.

Klik hier om het interview te bekijken.

 • Grondlegger Lenneke Gentle schreef het artikel: ‘Wat draagt dans bij in de ontwikkeling’ met daarin zeven wetenschappelijke bevindingen over de koppeling van dans, beweging en spel aan ontwikkelingsdoelen:
 1. Welbevinden en sociaal gedrag
 2. Betrokkenheid en aandacht
 3. Bewegingen aanleren en automatiseren
 4. Zelfregulering, taal en geletterdheid
 5. Woordenschat en taalbeleving
 6. Tellen
 7. Breinactiviteit

Klik hier om het artikel te lezen, met de bijbehorende dansmomenten om op de groep te doen. Het artikel is gepubliceerd in vakblad De wereld van Het Jonge Kind (HJK) van maart 2021.

 • Aan het lectoraat kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten loopt op dit moment een onderzoek naar hoe dans kan bijdragen in het taalbegrip en de woordenschatontwikkeling bij jonge kinderen met een taalachterstand of Nederlands als tweede taal. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Drs. Saskia Sap – van Saane.

Klik hier door naar de website van het lectoraat

Download de Taaldans® en Rekendans® reader door op de voorkant te klikken