Petitie: gym EN dans op school.

Michiel van Nispen heeft een initiatiefwet ontwikkeld om meer bewegingsonderwijs op de basisschool mogelijk te maken. De SP in de Tweede Kamer wil dat kinderen op de basisschool drie uur gymles per week krijgen van een sportleraar. Volgens de partij levert dat meer op dan het kost. De 275 miljoen euro die nodig is om het plan uit te voeren, zouden worden terugverdiend doordat op termijn de zorgkosten lager uitvallen en doordat mensen minder vaak zullen verzuimen van hun werk.

Wat willen de scholen zelf eigenlijk?

Scholen willen dolgraag (meer) gym- en bewegingslessen aanbieden. Het Mulier instituut onderzocht het in 2017 al, in opdracht van de PO raad. Om alle kinderen op de basisschool gymles te kunnen geven, zijn er nog 2200 gymzalen nodig en 5800 vakdocenten. Een mooi idee, maar hoe kunnen we dit waar maken?

Wat vinden andere beweegdeskundigen?

Beweegprofessor Erik Scherder spreekt sinds jaar en dag over het belang van bewegen, muziek en denksport op school. Maar hoe staat hij eigenlijk tegenover het vak dans op school? “Dans is de top van de verrijking omdat dit bewegen, muziek en denksport combineert. Het optimum zou zijn om dans te integreren in het onderwijs. Dit komt de ontwikkeling van kinderen zeer ten goede.” Al meer dan 2000 orthopedagogen, leraren, topsporters, danswetenschappers, therapeuten, directeuren, intern begeleiders, zorg- en dansprofessionals schaarden zich al achter dit idee.

Een kans voor DANS.

Vanuit de Nederlandse dans sector, hebben wij ons standpunt inmiddels openbaar gemaakt. Meer bewegen op school is belangrijk. Het ontzorgt en inspireert de leerkracht en de kinderen ontwikkelen zich beter dan dat ze gedurende de schooldag veel moeten zitten. Van Nispen wil gymlessen wil inzetten om kinderen gezonder en motorisch vaardiger te maken, maar er zijn gymleerkrachten en gymzalen te kort. Wij zien een kans voor danseducatie in het bewegingsonderwijs in Nederland:

  • Danslessen kunnen in de speelzaal of in de hal gegeven worden, of zelfs in de klas. Er is geen gymzaal voor nodig. Dansscholen in de buurt van een school kunnen desgewenst hun deuren openen voor leerlingen om de lessen daar plaats te laten vinden.
  • Een dansdocent brengt eigen muziek en materialen mee. Dit kost de school niets extra.
  • Een dansles wordt thematisch opgebouwd, vanuit muziek, beweging en creativiteit. Dit kan naadloos aansluiten op wat er in de klas behandeld wordt tijdens geschiedenis, aardrijkskunde, taal, rekenen, schrijven, burgerschap, communicatie, ICT enzovoorts. Zo wordt het bewegen niet iets extra’s omdat het direct linkt met de (zaak)vakken en de SLO doelen.
  • Bewegingsintegratie zorgt ervoor dat cognitieve doelen beter behaald worden. Uit onderzoek blijkt dat kinderen beter scoren op bepaalde cognitieve testen wanneer de lesinhoud bewegend wordt aangeboden. (1 en 2) Bovendien blijkt dat kinderen meer aandacht hebben en meer betrokken zijn bij de taak wanneer er bewegingsintegratie wordt toegepast. (3)
  • Doordat kinderen op school beweging en leren combineren (bewegend leren) zijn kinderen fysiek actiever. (7 en 8) Dit wordt geassocieerd met een betere motorische ontwikkeling en verminderde cardiovasculaire risicofactoren. (7) Er zijn indicaties dat bewegend leren een rol kan spelen in de preventie van overgewicht en zwaarlijvigheid en in de ontwikkeling van cognitie. (4, 5 en 6). Voor de bronvermelding klik hier.

Ons voorstel.

Om basisschoolkinderen snel meer bewegingslessen aan te kunnen bieden op school, verzoeken wij Van Nispen en de tweede kamer om naast de gymdocent ook de dansdocent als beweegprofessional in te zetten op de basisschool. Wij zijn bereikbaar om hierover in gesprek te gaan met kamerleden en politici, om met videobeelden te illustreren hoe dans op school kan werken.

 

Teken de petitie; klik hier

Initiatiefnemers: Lenneke Gentle en Maria Speth
Betrokken organisaties: Studio Swing, Danspiratie, Dansspetters, dance and the Child Nederland, NBDO Dansbelang, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten docent dans, Ba Docent Dans ArtEZ, Fontys academie voor danseducatie, Albeda danscollege, D’Drive, Rijn IJssel dans show, Sally Dansgezelschap, Jeugddansgezelschap De Stilte, the Royal Academy of Dance, Introdans.

 

Help deze petitie te verspreiden.

Fijn als u iets wilt doen om zo veel mogelijk handtekeningen te krijgen op de petitie. Hier zijn een aantal suggesties:

Online helpen

Mail de petitie naar uw vrienden, kennissen en zakelijk netwerk. Plak deze link in de mail:

https://petities.nl/petitions/meer-beweging-op-de-basisschool-gym-en-dans?locale=nl

Deel de petitie in uw sociale media kanalen zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Kopieer ook hiervoor bovenstaande link.

Zet een oproepje op uw website met daarbij ook weer bovenstaande link.

Gebruik onderstaande Facebook header op uw bedrijfspagina.

Offline helpen

Zet een oproep in uw nieuwsbrief, buurtkrant of schoolkrant met daarbij één van onderstaande afbeeldingen.

Print onderstaande poster uit en hang ze op verschillende plekken in de buurt op: op school, in de supermarkt, op uw werk, sportclub, dansschool of… verzin zelf een spannende plek.

Print onderstaand kaartje uit om weg te geven aan uw familie en vrienden of op bezoekers van uw (dans)school.

Teken de petitie; klik hier

 

Petitie Poster op A4 formaat: klik op het plaatje om de PDF te openen en te printen. 

 

Petitie poster met een dansje, om op te hangen in wachtruimtes of op het werk: klik op het plaatje om de PDF te openen en te printen. 

Petitie kaartjes om mee te nemen en aan mensen te geven of stapeltjes ergens neer te leggen. Klik erop om de PDF te downloaden en te printen. Deze afbeelding kunt u overigens ook als profielfoto gebruiken op Facebook. 

Facebook header om te gebruiken: ga met uw muisknop op het plaatje staan, klik op de rechter muisknop en sla de afbeelding op. Daarna kunt u het op Facebook instellen.