Over ons

Als kind zat het al in mij: creativiteit, dansen, zingen en… liep ik vast in het schoolsysteem.

Alles draaide om het ontwikkelen van feitenkennis en beweging bestond uit sport. Dat paste niet bij mij. Of paste ik niet op school? Als telg uit een onderwijsfamilie voelde dat als falen. In de spaarzame uurtjes handvaardigheid, theater, muziek en één keer per jaar dans bloeide ik op. Om te zorgen dat ik toch mee zou komen op school, zette ik mijn eigen leerstof al om in liedjes en dansjes. Het heeft me door menig toets en examen geholpen!

Na mijn opleiding tot dansdocent zag ik mijn verhaal terug in de kinderen in de kinderopvang en het basisonderwijs. Als dansdocent en VVE tutor wilde ik de themabegrippen uit de methode dan ook liever dansen met de peuters en kleuters. Van mijn toenmalige directeur kreeg ik het predicaat ‘eigenwijs’ maar ook een kans om het daar uit te proberen. In de praktijk van deze fijne Haagse binnenstadschool ontwikkelde ik in 2008 Taaldans® en Rekendans®. Het werkte: blije, taalvaardige kinderen en betere (test)resultaten.

Team

In 2010 startte ik mijn bedrijf Studio Swing. Sindsdien heeft het gedachtegoed zich verspreid over alle Nederlandstalige landen. Er zijn 150 dansdocenten opgeleid die als vakdocent Taaldans® & Rekendans® lessen geven aan kinderen. Ook bij mijn collega’s ziet men dat kinderen meer betrokken zijn en genieten van de muziek, het bewegen, ontdekken en leren. Het is dankbaar werk om steeds meer collega’s op te mogen leiden en om hun werkplezier te zien groeien.

Zelf werk ik het meest met pedagogisch medewerkers en leerkrachten om het bewegend leren creatiever te maken met muziek, materialen, fantasie en input van de kinderen. Als het plezier ook bij deze professionals zichtbaar wordt omdat de kinderen er zo goed op reageren, dan is mijn missie geslaagd. Ik spreek, schrijf, ontwikkel lesmateriaal en geef cursussen. Het onderwijssysteem is zich aan het aanpassen aan de kinderen. Daar draag ik met liefde mijn steentje aan bij.

Leuk om in contact te zijn via LinkedIn