Fondsenwerving

Een vakdocent Taaldans en Rekendans bij u op locatie: start met het introductiepakket om in een maand te kunnen zien wat dit voor uw locatie kan betekenen. Als u daarna een jaartraject wilt afnemen, assisteren wij in het bij elkaar brengen van de financiële middelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via start@studioswing.nl

Cursussen, workshops en de conferentie kunt u bekostigen met het persoonsgebonden opleidingsbudget of via het lerarenontwikkelfonds LOF een subsidie aanvraag doen.