Creatief Bewegend Leren

In de vorige eeuw heeft iemand besloten dat klassen uit 40 kinderen en een leerkracht zouden bestaan. Het was wel wat rumoerig en rommelig in de klas en de leerkracht moest dus heel vaak hetzelfde uitleggen aan kleine groepjes kinderen. Dus werden er voor elk kind een tafel en een stoel in het lokaal geplaatst. Zo hoefde de leerkracht alles maar één keer uit te leggen.

Dat was heel handig bedacht, toen. Maar nu weten we wel beter. Kinderen hebben van nature de behoefte om veel te bewegen. Dat is niet zomaar iets wat bij kinderen hoort, maar dat heeft een reden. Beweging is niet alleen goed voor lichaam en geest, maar ook voor de ontwikkeling van het brein, het gevoel van welbevinden en voor de totale ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren de wereld te begrijpen in beweging en zijn zo bezig met het ontwikkelen van sociale vaardigheden, motoriek, burgerschap, executieve functies, rekenen, taal en andere schoolse vakken.

Wat is Creatief Bewegend Leren

Bewegend leren wordt al door veel pedagogisch medewerkers en leerkrachten ingezet. Meestal worden er bepaalde oefeningen bedacht waarin de kinderen bewegen en dan kennismaken met getallen, letters, woorden, sommen of andere dingen. Creatief Bewegend Leren koppelt op een creatievere manier leerdoelen aan muziek, beweging, materialen, rap en zang. Door denkvragen te stellen worden kinderen uitgedaagd om creatief en kritisch te leren denken. Tijdens Crebelen komen dan ook meerdere doelen tegelijk aan bod. Door het gebruik van muziek worden de hersenen extra gestimuleerd en zijn kinderen meer betrokken.

Voor wie

Wij zijn er voor alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers die meer willen bewegen en bewegend willen leren met de kinderen. Iedereen is anders, dus we bieden dan ook volop keus in beweegaanbod. Ga lekker zelf met het lesmateriaal aan de slag, volg een cursus, of nodig één van onze vakdocenten Taaldans®  en Rekendans® uit.

Stap in voor bewegend en dansend leren. Voor meer plezier, focus en leerrendement.