Bewegen+Leren=Floreren

Ouders, opvoeders en professionals zijn het eens: we willen allemaal gelukkige en gezonde kinderen die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen succesvolle toekomst. Dit bereiken we niet door kinderen zittend onderwijs te laten volgen, maar dit kunnen we wel bereiken door onderwijs aan te bieden vanuit de essentie van kinderen: beweeglijkheid, nieuwsgierigheid en de intrinsieke motivatie om de wereld te ontdekken.

“De meeste mensen weten niet dat je met lichaamsbeweging óók werkt aan je geheugen, aan je cognitieve functies.” schrijft Professor Dr. Erik Scherder in zijn boek: ‘Laat je brein niet zitten’. Lichaamsbeweging en cognitieve inspanning doen een beroep op dezelfde circuits in het brein; het betreft dezelfde neurale systemen. Verbindingen tussen hersengebieden waarvan we dachten dat ze alleen bedoeld zijn voor geheugenprocessen, blijken ook belangrijk te zijn voor motorische processen. Bewegen is niet alleen van belang voor de slanke lijn, maar zeker ook voor de conditie van het brein! En omdat dansen als activiteit beweging met muziek combineert – en met emotionele expressie en sociale interactie – oppert Scherder dat dans weleens de ultieme verrijkte leeromgeving kan zijn.

Als we diep in de hersenen kijken, komen we bij de kleine hersenen. De kleine hersenen zijn verantwoordelijk voor het automatiseren van nieuwe (dans)bewegingen. Uit onderzoek blijkt dat een onderdeel van de kleine hersenen – de ‘anterior vermis’ – actiever is wanneer er gedanst wordt op muziek, dan wanneer er bewogen wordt zonder muziek. Ondanks het kleine volume (de grootte van een perzik) bevat het cerebellum meer dan de helft van alle neuronen in de hersenen – wat aangeeft hoe belangrijk dit hersendeel is bij het leren bewegen.

“Kilometers lange onderzoeken tonen aan dat wanneer kinderen zich motorisch onvoldoende ontwikkeld hebben, dit ook van invloed is op de leerprestaties. Daarom is bewegen voor jonge kinderen een daadwerkelijke levensbehoefte.”

~Betsy van de Grift: Peuteren en Kleuteren.

Vroeg begonnen is vroeg gewonnen

Voor het zevende levensjaar zitten de meeste gevoelige en kritieke periodes om bepaalde functies te ontwikkelen, bijvoorbeeld

 • motoriek (0-6 jaar)
 • taal (0-6 jaar)
 • gevoelens
 • hechting
 • omgaan met leeftijdsgenoten
 • waarnemen
 • klankontwikkeling
 • rekenen

Deze ontwikkelingsgebieden vormen een significante voedingsbodem voor de persoonsontwikkeling en de ontwikkeling van ‘de zaakvakken’ en ‘de 21e-eeuwse vaardigheden’. In de jonge kind periode (0-6) worden deze functies grotendeels ontwikkeld door het kind te laten spelen, ontdekken en bewegen. Ontwikkelt een kind deze vaardigheden voor het zevende levensjaar niet, dan ontstaan er op latere leeftijd leer- en gedragsproblemen.

We hebben het hier over een periode waarin beweging de motor is tot ontwikkeling.

Kinderen hebben dus veel meer tijd en ruimte nodig om te bewegen, te ontdekken en te spelen. Hoe fijn is het dat we hier als ouders, opvoeders en professionals weer in mee mogen gaan! Lekker naar buiten, meedansen op de muziek op de radio, fietsen, rennen, klimmen, vallen, opstaan en… knuffelen???

Gelukkige en sociale kinderen

Tijdens het bewegen komen ‘gelukshormonen’ vrij; de zogenaamde neurotransmitters Dopamine, Oxytocine, Endorfine en Serotonine. Dansen maakt je niet alleen vrolijker, maar ook socialer. Bij dansen met een ander kind of met de klas, raken kinderen elkaar ook aan waardoor het hormoon oxytocine vrijkomt. Dit hormoon zorgt voor een verlaging van de bloeddruk, het hartritme en de hoeveelheid cortisol (stresshormoon). Dansen zorgt daarmee voor een vermindering van stress en een toename van sociaal gedrag. Een prima ingang om bewegend te gaan leren.

Wens

Mijn wens is om alle basisscholen dit jaar te kunnen bereiken, zodat alle kleuters weer kunnen gaan leren zoals kleuters leren. In beweging, met hun lijf, met hun zintuigen en vooral met veel plezier.Binnen en buiten; in een rijke omgeving waarin kinderen van zichzelf leren, van elkaar leren, van het materiaal en als het nodig is ook van de leerkracht of onderwijsassistent.Het kind als zijn eigen leer-kracht; de leerkracht in de rol van coach. Zodat ook de professionals in het kleuteronderwijs weer lekker ontspannen kunnen genieten van een dag met kleuters.

Wens jij dit ook?

Deel dit bericht dan binnen de stichting waar jij werkt, op Facebook of op andere sociale media kanalen. Dan kunnen we in 2018

 • alle 7000 basisscholen in beweging zetten.
 • alle kleuterleerkrachten bereiken.
 • alle kleuters bewegend laten leren.
 • En daarna aan de slag met de peuterlocaties!

Schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief, dan houd ik je op de hoogte van de ontwikkelingen.