‘Ik heb het wel gehad op school, maar ik ben het echt vergeten…’

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar wanneer kinderen het meest ontvankelijk zijn voor leren.

Op welke tijden ze het meest leren en in welke vorm ze het meest leren.
Weet jij nog precies wat je 2 weken geleden met je beste vriendin hebt besproken? Als het goed is weet je nog ongeveer de helft. Want zo gaat het met een gesprek.
En waarom zeggen we allemaal: ‘Ik heb het vroeger wel gehad op school, maar ik ben het echt vergeten.’ Omdat onze leerkracht van vroeger veel tegen ons sprak en dat we veel moesten lezen. Daar zijn we na 2 weken al 90% van vergeten…

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat we het beste leren:

  • Door anderen iets te leren.
  • Door te doen alsof en door daar direct bij te benoemen wat we doen.
  • Door een presentatie te geven.

Na 2 weken weten we door die werkvormen nog 90% van de informatie die je je toen toegeëigend hebt. Je hebt je letterlijk vereenzelvigd met de leerstof en het is deel van jou geworden.

Het onderzoek is geïllustreerd door bovenstaande piramide
In deze piramide is procentueel weergegeven hoeveel we onthouden door met bepaalde werkvormen te werken:

Mocht je het interessant vinden om meer te weten te komen over de hoge opbrengsten in de onderste lagen, schrijf je dan nu in voor de komende seminars:
8 oktober Prisma dag: alleen voor werknemers van Prisma Almere: workshop Leren door Dans.
31 oktober Kinderopvang Live: workshop Dans, rekenen en taal samen in het speellokaal http://www.kinderopvangcongressen.nl/
4 november Leve het jonge kind! Workshop 15: Dans, rekenen en taal samen in het speellokaal http://hetjongekind.nl/deelsessies

Met Dansgroet en Buiging;

Lenneke Gentle Scherrewitz