Gratis Tutorial Bewegend Leren >20 min

Het is leuk, makkelijk, beweeglijk, gezellig, creatief, snel, leerzaam, breinvriendelijk, kind-eigen en….Nee, ik ga er geen woorden meer aan spenderen: leren door dans, beweging, muziek en spel past gewoon veel beter bij kinderen dan zittend leren. Daarom stel ik deze tutorial met instructies GRATIS beschikbaar aan iedereen die met jonge kinderen werkt. Hoe kinderen de SLO doelen voor taal en rekenen met hun lijf kunnen beleven? Kijk mee in het didactische proces en ontdek het plezier en het rendement.

 

Taal- en Rekendans zet het lijfelijk ervaren van concepten (SLO doelen) centraal en de inhoud sluit speels aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. De lessen worden door dansdocenten gegeven, maar deze ballonnendans is specifiek ontworpen voor pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten. Zij kunnen dit creatieve beweegproces prima begeleiden, zoals je in het filmpje ziet.

Tijdens de ballonnendans gaan de kinderen eerst zelf ontdekken wat een ballon allemaal kan, ze bekijken en bespreken elkaars creaties. De begeleider (pedagogisch medewerker of kleuterleerkracht) kan kiezen om verder te improviseren of de dansbewegingen aan elkaar te plakken tot een dans. Zo zijn kinderen emotioneel, fysiek en mentaal betrokken bij het leerproces en is het brein actief.

Benodigdheden

 • Muziek: Safri duo: Samb Adagio >> Klik hier voor youtube
 • Of klik hier om de cd aan te schaffen
 • Ballonnen in zo veel mogelijk kleuren
 • 30-45 minuten per dansmoment
 • Papier en pen voor de begeleider
 • Een stopteken; bijvoorbeeld als de muziek uit gaat kijkt iedereen naar mij.
 • Ogen om de kinderen eens op een andere manier te kunnen bekijken.
 • Een speellokaal, een zonnig veld of plein.

Duidelijke afspraken

 1. Als de muziek stopt kijken alle kinderen naar de begeleider; dan geef je nieuwe input.
 2. De begeleider geeft telkens duidelijk aan of kinderen alleen dansen, in tweetallen of dat ze in twee groepen opsplitsen om naar elkaar te kijken.
 3. Alles mag, niets is gek, we moedigen elkaar aan.

Aan de slag!

 1. Kies één van de acht methodes hieronder en ga lekker uitproberen.
 2. Als je gewend bent om met bewegende kinderen te werken, dan kun je ook alle methodes achter elkaar plakken en in een lessenserie verwerken.
 3. Als de kinderen hun dans lekker onder de knie hebben, dan kun je ze het goede woord tijdens de beweging er tijdens het dansen ook erbij laten zeggen.
 4. De filmpjes zijn ook een leuke ingang voor een oudergesprek of ouderavond.Meer ideeën zijn welkom!

Voor jou: 8 manieren van ballonnendans

 1. Exploreren: kinderen zelf het concept van de ballon laten onderzoeken. Hoe werkt dit? Hoe voelt, klinkt, smaakt, ruikt, ziet de ballon eruit?
 2. Improviseren: hoe kunnen kinderen hun ballon laten dansen? Wat kan de ballon allemaal? Met verschillende soorten muziek danst de ballon ook echt anders.
 3. Reflecteren live: Kinderen kijken in twee groepen beurtelings naar elkaar en vertellen wat ze bij de anderen hebben gezien.
 4. Organiseren: de begeleider heeft een aantal dansbewegingen opgeschreven die gedanst zijn en vraagt de kinderen die ze deden om ze te laten zien. Zo kunnen de bewegingen verdiept worden in de volgende improvisatie. Of de bewegingen kunnen aan elkaar geplakt worden tot een dans die de kinderen echt zelf bedacht hebben.
 5. Reproduceren: weten jullie de dans van de vorige keer nog? Begeleider haalt de voorbeeldkinderen naar voren en haalt samen de dans weer naar boven. Kinderen herhalen en er kunnen nieuwe dansbewegingen worden toegevoegd.
 6. Reflecteren digitaal: het is leuk om dansende kinderen te filmen. In alle fases! Niet alleen tijdens het moment dat ze een ingestudeerde dans laten zien. Zo kunnen kinderen zichzelf en de andere kinderen terug zien op het digibord en kunnen ze op hun eigen gedrag, bewegingen, improvisaties, dans en inventiviteit reflecteren.
 7. Activeren: door te dansen op muziek en te benoemen wat de kinderen precies doen met de ballon, zul je merken dat er op een actieve manier veel SLO doelen passeren. Bekijk het filmpje nog maar eens.Natuurlijk zit er nog veel meer moois in dit soort dansmomenten, ga zelf maar kijken wat er nog meer voor creatiefs ontstaat als je de kinderen zelf laat ontdekken.
 8. Variëren: Probeer het ook eens met een ander materiaal en andere muziek. Bijvoorbeeld herfstbladeren, watjes, appels, vaatdoekjes, vlaggen, linten, pietenbaretten, kerststerren of… Leuk als je het in de inspiratiegroep wilt delen met collega’s

Veel plezier toegewenst! Wil je meer weten, neem gerust contact met me op.

Lenneke Gentle info@studioswing.nl

Achtergrondinformatie

Jonge kinderen zijn van nature beweeglijk en gericht op het ontdekken van de wereld. Hierdoor ontwikkelen kinderen zichzelf. Tevens worden er miljarden verbindingen aangelegd in de hersenen, zodat kinderen op latere leeftijd neurologisch klaar zijn om te leren schrijven, lezen, rekenen en om zich te kunnen ontwikkelen zoals zij dat graag willen. Onderzoek wijst uit dat peuters en kleuters 5-8 uur beweging per dag nodig hebben. (balanced and barefoot) Aan hoeveel uur kom jij?

Als kinderen tussen 0-7 onvoldoende bewegen, (zoals nu bij 23,5% van de kinderen het geval is) dan heeft dit een negatieve invloed op de ontwikkeling. Voor het zevende levensjaar zitten namelijk de meeste gevoelige en kritieke periodes om bepaalde functies te ontwikkelen, bijvoorbeeld motoriek, gevoelens, hechting, omgaan met leeftijdsgenoten, zien, klankontwikkeling, rekenen en taal. Deze ontwikkelingen worden in de jonge kind periode grotendeels op gang gebracht door het kind te laten spelen en bewegen. Leert een kind het dan niet, dan ontstaan er op latere leeftijd leer- en gedragsproblemen.

Gratis kennismaken

Download het gratis E-book: ’52 redenen om te starten met dans & spel op de (voor)school Klik hier

Word lid van de inspiratiegroep: Bewegend Leren voor Het Jonge Kind Klik hier

Bekijk onze 80 muziektips hie

Reacties uit het veld

Jan van der Zwan: jonge kind specialist
De eye opener kwam toen we na deze dans gingen kijken naar alle doelen die erin verweven zitten. Dat je met één dans al aan zo veel dingen kunt werken, bevestigd voor mij dat dans en beweging echt in het onderwijs thuis horen.

Sonja Lieshout: locatiemanager Triodus
Alle kinderen verdienen dit. Dit is ‘kind-eigen’ leren door te bewegen en te ontdekken.

Danielle Kamerbeek: Pedagogisch medewerker
In het begin zag ik er tegen op om met de peuters te gaan dansen en bewegen. Zo’n gedoe. Maar na een paar keer proberen vond ik het zó leuk dat ik het nu gewoon elke ochtend doe.

Ria Swaans: docent PABO
Bij dans is (vaak/meestal) sprake van een creatief proces. Dat gaat verder dan ‘bewegen’. Bij dans is sprake van intentioneel bewegen. In tegenstelling tot functioneel bewegen ligt bij dans het doel in de beweging (en de beleving daarvan) zelf.

Marian Dogger: muziekagoog
Door gebruik te maken van muziek komen kinderen vanzelf in beweging. Dingen die je ” als vanzelf” doet, ervaar je immers niet als een oefening of als iets dat moet, maar dat doe je graag en dus met plezier.

Maaike Trousset: Orthopedagoog, MRT’er en beweegdocent
Door beweging, muziek, taal en rekenen te combineren zijn er veel meer gebieden in de hersenen tegelijk actief.

Over de ontwikkelaar

Lenneke Gentle (Studio Swing) werkt al ruim 20 jaar met kinderen, hun begeleiders, ouders en directie; zowel in het primair onderwijs als op het kinderdagverblijf en op peuterspeelzalen en voorscholen. Tijdens haar werk als tutor op Basisschool Prinsehaghe legde zij de link tussen de begripsvorming en dans. “Van mijn directeur kreeg ik toestemming om uit te gaan proberen om dansend de woordenschat en de wiskundige begrippen ‘aan te leren’ bij onze peuters en kleuters. Doordat zij de concepten met hun lijf, met materialen en muziek op een speelse manier konden ervaren was de betrokkenheid heel groot en maakten de kinderen zich de begrippen snel eigen. ‘Aanleren’ past volgens mij niet bij jonge kinderen, zij leren zelf, door concepten met hun lijf te ervaren. Daarom ontwikkelde ik Taaldans en Rekendans.”