Geletterdheid start vanuit nieuwsgierigheid.

‘Hoe belangrijk boeken zijn?
Boeken zijn een enorme verrijking in het leven van kinderen!’
Nita Halman is leerkracht en dansdocent met een grote passie voor kinderliteratuur. ‘Deze week had ik overleg met een collega, haar kinderen gaan allebei nog niet naar school. Ik had boeken voor hen neergelegd. Ze liepen er direct op af, hun ogen lichtten op en het volgende moment gaat hun spel over het hondje dat in het boek de trap op gaat. Zo mooi, want, hoe eerder het gewoon is om boeken te lezen, tekst te bekijken en op te gaan in de verbeelding van het verhaal, hoe meer ze de mogelijkheden krijgen om goed te kunnen leren lezen en zo te participeren in de maatschappij.

Bij de meeste kinderen begint het lezen van boeken doordat ze kunnen verdwalen in de illustraties. Daar kijken ze naar. Ze horen jou als je het verhaal voorleest, maar ze wijzen naar de illustraties, vragen ernaar. Ze zien hele andere dingen dan ik en daar komen ook prachtige gesprekken uit. Goede illustratoren snappen de verbeelding en de zoektocht van het kind in het beeld. Net zoals goede pedagogisch medewerkers en leerkrachten begrijpen dat kinderen ook tijdens het voorlezen meebewegen. Kinderen verwerken verhalen en taal door erbij te bewegen en het te kunnen herbeleven. Hiermee inspireer ik je graag tijdens de Bewegend Leren Conferentie, het verrijkt het leesmoment op jouw groep of in jouw klas.’

Hoe werkt dit als je zelf geen dansdocent bent? ‘Geef jezelf als professional de ruimte om hier vrij in te zijn en om ook de kinderen de vrije ruimte te geven om het te ontdekken. Tijdens het voorlezen mogen kinderen in beweging reageren. Eigenlijk doen ze dat van nature al. Als je het oproept; “Hoe gaat dat gras heen en weer?”, dan zie je het direct gebeuren. Hoe vrijer de ruimte en hoe vrijer de leid(st)er of leerkracht daarin is, is bepalend voor de ruimte die kinderen voelen om in beweging te komen.’

Hoe zorg je dat de groep erbij blijft? Nita glimlacht. ‘Denk eens terug aan wat je zelf doet om de aandacht terug te vragen. Dit gaat vaak met rituelen die je hebt geoefend. Bijvoorbeeld: als ik bij de deur sta en in mijn handen klap, dan komen alle kinderen bij mij staan om weer naar binnen te gaan. Bouw een routine op die bij jou past om de kinderen te dirigeren. Een nieuwe routine opbouwen die herkenbaar is voor de kinderen werkt altijd. Ook met dans en beweging.

Mijn workshop is zéker geschikt voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten die geen ervaring hebben met beweging en dans. We vertrekken vanuit de basis: het voorlezen van een verhaal en de eerste impuls die er al is. De theorie koppelen we meteen aan de praktijk, zodat je zelf ervaart hoe zo’n activiteit dan kan gaan op de babygroep, de peutergroep, in de kleuterklas en in groep drie. Voorlezen heeft namelijk het meeste effect als je hier later weer op terugkomt, de herhaling. Kom erop terug met een verwerking in beweging, dans en materialen, deels bekend en deels nieuw. Samen zoeken we naar de beweegwoorden in het verhaal en daar gaan we mee aan de slag. We maken geen nieuw verhaal: de kinderen exploreren rondom het verhaal uit het boek. Door danselementen toe te voegen kun je grenzeloos variëren en hebben de kinderen een prachtig kader in zich in te bewegen. Dit leer je in de workshop.

Doe je ook iets met bepaalde letters uit het boek? ‘Nee, we gaan geen letters uitbeelden. Als jonge kinderen nieuwsgierig zijn naar letters, is dat prima. Maar ik bied het niet aan, omdat het voor de meeste kinderen pas betekenisvol is vanaf groep 3. Taal heeft een functie, daar worden kinderen eerst door getriggerd. Denk aan taal in boeken, kranten, brieven, kaarten en tijdschriften. Er is taal en er zijn letters en daar gebeurt iets mee bij mensen. Door de rijke leeromgeving in jouw groep of klas, waar deze bronnen met letters bereikbaar zijn voor kinderen, worden ze nieuwsgierig. Graag zou ik pedagogisch medewerkers en leerkrachten willen vragen om die interesse van het kind te volgen. Want geletterdheid begint vanuit nieuwsgierigheid.

Ervaar het op de Bewegend Leren Conferentie.

Nita Halman is leerkracht en dansdocent, ze neemt je mee vanuit het voorlezen richting beweging en dans. Theorie en praktijk gaan hand in hand. Door prentenboeken, materialen en muziek schep je de juiste sfeer en een veilig omgeving voor kinderen om bewegend te leren over verhalen, taal, ritme en melodie.

Speciaal voor:
• Pedagogisch medewerkers die met baby’s en peuters werken en pedagogisch coaches.
• Leerkrachten groep 1 2 3.
• Beleidsmakers.
• Directeuren, intern begeleiders en onderbouwcoördinatoren.

Bekijk het hele programma hier.

Bewegend Leren voor kinderen bij Studio Swing - Bewegend leren