Het is leuk, makkelijk, beweeglijk, gezellig, creatief, snel, leerzaam, breinvriendelijk, kind-eigen en....

Nee, ik ga er geen woorden meer aan spenderen: leren door dans, beweging, muziek en spel past gewoon veel beter bij kinderen dan zittend leren. Daarom stel ik deze tutorial met instructies GRATIS beschikbaar aan iedereen die met jonge kinderen werkt. Hoe kinderen de SLO doelen voor taal en rekenen met hun lijf kunnen beleven? Kijk mee in het didactische proces en ontdek het plezier en het rendement. 

Voor jou! 

Kleuterleerkracht

Pedagogisch medewerker

Coach of beleidsmaker.

Wat zou jij graag willen realiseren in 2018? Wat zijn jouw wensen voor de kinderen waar jij mee werkt? En voor jezelf? Hoe ga je creatief om met de ruimte in de regels die er is en die er nog gaat komen? Meer rust en ontspanning voor jezelf? Meer bewegen? Aan de slag met spelend en ontdekkend leren? Grenzen leren aangeven en bewaken? De dag beginnen met wandelen of dansen? Creatief worden met de methodes? Een bepaalde cursus die je graag wilt volgen?

Geïnspireerd op het werk van Tiara woman's coaching, Tony Robbins, Brian Tracy, Brandon Base, Oprah Winfrey en Michael Pilarczyk maakte ik dit boekje. Goede voornemens maken zij niet; die werken namelijk niet... Deze mensen hebben veel bereikt doordat zij leerden visualiseren wat zij echt wilden en daar een plan voor te maken en het uit te voeren. Verandering begint bij jezelf. Wat ga jij komend jaar veranderen in jouw werkomgeving? 

Heerlijk, 2017 is bijna ten einde en 2018 gloort alweer om de hoek.
Goed dat je dit boekje gedownload hebt, dat betekent dat je vandaag staakt. Of dat je aan het nadenken bent over jouw rol als kleuterleerkracht, pedagogisch medewerker, coach of beleidsmaker. Wat zou jij graag willen realiseren dit jaar? Wat zijn jouw wensen voor de kinderen waar jij mee werkt? En voor jezelf? Hoe ga je creatief om met de ruimte in de regels die er is en die er nog gaat komen? Meer rust en ontspanning voor jezelf? Meer bewegen? Aan de slag met spelend en ontdekkend leren? Grenzen leren aangeven en bewaken? De dag beginnen met wandelen of dansen? Creatief worden met de methodes? Een bepaalde cursus die je graag wilt volgen?

Geïnspireerd op het werk van Tiara woman's coaching, Tony Robbins, Brian Tracy, Brandon Base, Oprah Winfrey en Michael Pilarczyk maakte ik dit boekje. Goede voornemens maken zij niet; die werken namelijk niet... Deze mensen hebben veel bereikt doordat zij leerden visualiseren wat zij echt wilden en daar een plan voor te maken en het uit te voeren. Verandering begint bij jezelf. Wat ga jij komend jaar veranderen in jouw werkomgeving? 

Na 7 jaar cursussen geven in het basisonderwijs, voorscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang is het zo ver; ik ga ermee stoppen. Ik heb ondervonden dat cursussen geven die verplicht worden gesteld door de werkgever, lang niet zo goed werken als de cursussen die op eigen initiatief van de jonge kind professional worden gevolgd.

Nadat de nieuwsbrief de deur uit is ontploft mijn mailbox. "Lenneke, wat jammer dat je gaat stoppen! We hadden nog wel... ' Wat grappig om te merken dat veel mensen dan toch alleen maar de eerste drie regels van je nieuwsbrief lezen. Natuurlijk stop ik er niet helemaal mee :) Hieronder lees je wat er gaat gebeuren. Als er ergens een deur sluit....

Voor een kort en bondig overzicht van alle nieuwe inspiratie mogelijkheden klik je hier

Bewegen, dansen, buitenspelen, wandelen, onderzoeken, mediteren, sporten: het mag allemaal van de onderwijsinspectie! 

HOE dan?! 

Deze vraag wordt me vaak gesteld door pedagogisch medewerkers, kleuterleerkrachten, directeuren en beleidsmakers. Er zit 'Ruimte in Regels' en er is een fleurige brochure voor samengesteld. Ik heb de belangrijkste punten voor je samengevat: 

In de wet- en regelgeving staat beschreven aan welke minimale eisen een school moet voldoen. Meestal staat er niet bij HOE dit gedaan moet worden. Scholen krijgen dus veel vrijheid om hierin keuzes te maken. Veel administratieve taken zijn dus vaak opgelegd door het bestuur, de directie of het team zelf. Plan een schoolbrede vergadering met het team en de directie en ga met elkaar op zoek naar wat jullie wel en niet vastgelegd willen hebben. In de brochure staat precies wat wel en niet verplicht is. Wat ga jij doen met de tijd die je kunt besparen? Tijd om je te laten inspireren! 

Wat is dan niet verplicht? 

  • Het onderwijsaanbod

Er zijn geen richtlijnen voor het vormgeven van een week- en jaarrooster. Scholen mogen dus zelf bepalen hoeveel tijd er per week aan een vak wordt besteed en hoe het aanbod wordt verdeeld over de schoolperiode. Alle kerndoelen moeten in de schoolperiode voldoende aan bod komen. Hoe de school dat doet mag ze zelf bepalen. Dat geeft veel vrijheid in het indelen van het rooster. En het geeft ook de mogelijkheid om kerndoelen te integreren in 'leuke dingen'. Neem binnen mee naar buiten, verhuis de thematafel eens naar de speelzaal of dans ieder uur even heerlijk uitbundig op een ander liedje. Probeer het eens uit en kijk hoe blij en actief kinderen hier van worden. Er zijn zat succesvolle beweegintermezzo's te vinden op internet die je in het teamoverleg kunt bespreken. Waar gaat jullie voorkeur naar uit? 

The daily Mile: elke dag een kwartiertje hardlopen 

Smartbreaks: digitale beweegtussendoortjes 

Let's Move! Michelle Obama's initiatief brengt al 60.000 scholen in de VS dagelijks in beweging: 45 minuten leertijd = 5 minuten dansen, bewegen, plezier. 

Kommee: geeft bewust een nieuwe impuls aan buitenspelen

En zo zijn er al veel meer prachtige voorbeelden van bewegend onderwijs of meer beweging in het onderwijs. Leuk om te onderzoeken hoe het voor jullie kan werken? Het brein heeft veel behoefte aan beweging om actief te kunnen blijven. 

Dinsdag was ik op het congres 'Rekenen met kleuters' van Medilex. In de zaal 80 kleuterleerkrachten, op stoelen achter tafels. Al geruime tijd waren ze aan het luisteren geweest naar twee inspirerende sprekers. Over onderzoek naar zwakke rekenaars en over rekenen en wiskunde ontdekken in prentenboeken. Ze waren wel even toe aan wat beweging. Als inswinger gebruik ik vaak een dans waarin je met je lichaamsdelen elkaar even gedag zegt, gisteren dus ook. Hilarisch! Eerst even lekker dansen (sommigen kwamen zelfs voor de tafels staan om de ruimte te hebben) en daarna 4x een boem in de muziek met daarbij van mij 4 verschillende lichaamsdelen waarmee de leerkrachten elkaar even gedag zeiden. Lachen, giechelen, proberen, wennen aan de intimiteit van het aanraken van elkaars lichaam. Een keihard applaus voor iedereen, toen gingen ze weer zitten. Het werd stil in de zaal, ik voelde de verwachting. Anders dan gepland, kwam Jamilla* ineens in mijn hoofd op. Ik besloot Jamilla's verhaal te vertellen. 

 

Je weet inmiddels dat ik groot fan ben van het inzetten van dans voor de brede ontwikkeling bij peuters en kleuters. Ik ben niet de enige die hier voorstander van is: met mij zijn veel dansdocenten, jonge kind specialisten, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, directies en onderzoekers er ook van overtuigd dat dans een onmisbaar ingrediënt is in het curriculum van voorscholen, peuterspeelzalen, kinderopvanginstellingen en scholen.

Toen ik over het boek 'Partnering dance and education' van Judith Lynne Hanna las, wist ik dat ik een serie blogs wilde gaan schrijven over hoe dit ervaren en beredeneerd wordt. Laat me je de komende tijd meenemen in het gedachtegoed: bewegend leren loont: dans, beweging en spel als vast onderdeel van het curriculum voor instellingen die met kinderen werken. 

Waarom zien we het zo?

Wat ervaren we in deze lessen?

Wat zegt de literatuur hierover?

Hoe zouden we dit aan kunnen pakken? 

Muziek, een onmisbaar ingrediënt voor iedereen die met jonge kinderen werkt. Voor dansdocenten, maar ook voor kleuterleerkrachten, pedagogisch medewerkers en gastouders die met baby's, peuters en/of kleuters actief zijn. In de besloten Facebook groep 'Bewegend Leren voor Het Jonge Kind' worden vaak vragen gesteld over geschikte muziek om met jonge kinderen op te bewegen en te dansen. Deze vraag heb ik voorgelegd aan mijn collega dansdocenten in het netwerk 'Danspiratie'.

Wil jij blije kinderen op de (voor)school waar je les geeft of leiding geeft? Dat hoef ik je natuurlijk niet te vragen. Iedereen die met of voor jonge kinderen werkt, wil dat ze blij en gelukkig zijn. (Door de buien heen, want die horen er gewoon bij) Blije kinderen voelen zich prettig en dat is een voorwaarde om tot leren en exploreren te komen.

 

Hoe belangrijk is het dan om ervoor te zorgen dat kinderen op hun gemak zijn?
Dat ze zich gelukkig voelen?
Leestip: Het boek van vreugde (er bestaat geen grote geschenk)


Het geluksgevoel is er natuurlijk niet altijd, maar we kunnen het wel beïnvloeden door bewuster met de neurotransmitters in de hersenen aan de slag te gaan. Dit zijn de chemische stoffen die signaaloverdracht tussen neuronen (onderling of met centraal zenuwstelsel) regelen. Zij zorgen voor de afgifte van gelukshormonen. Hoe meer gelukshormonen er vrij komen, hoe beter kinderen zich voelen en hoe meer ze leren. En jij zelf waarschijnlijk ook. Een win win situatie dus!

In dit artikel vertel ik je over de 4 meest belangrijke gelukshormonen (neurotransmitters) en hoe je ervoor kunt zorgen dat deze hormonen dagelijks vrijkomen bij jou en bij de kinderen waar je mee werkt.