Kijk eens naar de kinderen met wie jij werkt. In een onbewaakt ogenblik waarin ze zelfstandig bezig zijn. Wat zie je dan? 

Ze zijn onbevangen, energiek, ze bewegen en spelen, ze praten het liefst de hele dag met elkaar en ze hebben veel plezier. Zo zijn ze gewoon. En zo leren ze ook. Dat kinderen voldoende kansen moeten krijgen om zich (onder andere) cognitief te ontwikkelen is een feit. Maar waarom moeten ze daar stil voor zitten en stil voor zijn? 

 • Goed nieuws: Aan de cognitieve ontwikkeling kan ook bewegend en spelend gewerkt worden.  
 • Beter nieuws: Steeds meer mensen weten dit en steeds meer voorscholen, kleuterscholen en basisscholen gaan bewegend leren. 
 • Het beste nieuws: Onderzoeken tonen het aan, in de praktijk blijkt het goed te werken en de politiek is er ook mee aan de slag. 

In deze blog introduceer ik het zee spel: een beredeneerd praktijkvoorbeeld van bewegend leren voor de laatste weken van het seizoen. Zowel voor peuters, kleuters, middenbouw en bovenbouw. Daaronder staan verwerkingstips, de doelen waaraan we werken, hoe beweging alle ontwikkelingsgebieden tegelijk raakt en tot slot wat relevante onderzoeken. En ouderbetrokkenheid natuurlijk! 

Het Zee Spel

Bewegend Leren is ook Buiten Leren. Gisteren hebben onze cursisten 'Het Zee Spel' bedacht en ik deel het graag met je. Leuk voor de laatste weken van het seizoen: een schoolbreed project voor peuters, kleuters, middenbouw en bovenbouw. 

Benodigdheden peuters: 

1 Zee (douchegordijn) 
1 Strandbal

Benodigdheden kleuters en oudere kinderen: 
5 Zeeën (douchegordijn) 
5 Strandballen

Mooi weer: Mooi nieuws! 

Naar aanleiding van onze brief naar de ministeries van OC&W, VWS en SZW heb ik al aardig wat mailcorrespondentie en telefoongesprekken gevoerd met de directie primair onderwijs en de directie sport. Sinds 23 mei is ook Dhr. Van Nispen betrokken in verband met zijn initiatiefwet voor meer beweging in het primair onderwijs. 

Op 11 juni gaan wij op gesprek bij het ministerie van VWS en OC&W zal ook aanschuiven. Natuurlijk hopen we dat er ook een afgezant van SZW present zal zijn. Het is pas compleet als de kinderen, ouders en professionals in de kinderopvang ook kunnen profiteren van dans- en bewegingslessen van professionals uit de buurt, aangezien de eerste duizend dagen van een kinderleven het meest belangrijk zijn voor de ontwikkeling.

Meer beweging: gym EN dans natuurlijk. 

Samen met de MBO en HBO dansvakopleidingen, de Kunstenbond, Dansbelang, LKCA, Vereniging voor Dans Onderzoek en daCi Nederland richten wij onze communicatie naar Van Nispen. Hij gaat voor meer beweging in het primair onderwijs, onder begeleiding van een professioneel opgeleidde docent. En dat is nodig. Hierin staan wij dan ook vierkant achter hem en de initiatiefwet. Uit correspondentie blijkt dat hij het aanleren van bewegingsvaardigheden belangrijk vindt en dat gymlessen van een vakdocent met een ALO diploma vooral ingezet worden als oplossing. Ik informeer hem regelmatig over hoe dans hiervoor ingezet kan worden, onder leiding van een gediplomeerd dansdocent: 

Ouders, opvoeders en professionals zijn het eens: we willen allemaal gelukkige en gezonde kinderen die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen succesvolle toekomst. Dit bereiken we niet door kinderen zittend onderwijs te laten volgen, maar dit kunnen we wel bereiken door onderwijs aan te bieden vanuit de essentie van kinderen: beweeglijkheid, nieuwsgierigheid en de intrinsieke motivatie om de wereld te ontdekken.

"De meeste mensen weten niet dat je met lichaamsbeweging óók werkt aan je geheugen, aan je cognitieve functies." schrijft Professor Dr. Erik Scherder in zijn boek: 'Laat je brein niet zitten'. Lichaamsbeweging en cognitieve inspanning doen een beroep op dezelfde circuits in het brein; het betreft dezelfde neurale systemen. Verbindingen tussen hersengebieden waarvan we dachten dat ze alleen bedoeld zijn voor geheugenprocessen, blijken ook belangrijk te zijn voor motorische processen. Bewegen is niet alleen van belang voor de slanke lijn, maar zeker ook voor de conditie van het brein! En omdat dansen als activiteit beweging met muziek combineert - en met emotionele expressie en sociale interactie - oppert Scherder dat dans weleens de ultieme verrijkte leeromgeving kan zijn.

Vandaag feliciteer ik Michiel van Nispen met het indienen van de initiatiefwet met betrekking op het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Het valt mij op dat beweging eigenlijk alleen maar gezien wordt als gymnastiek, terwijl dans ook een bewegingsvorm is die bijdraagt aan de fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen op de basisschool.

Daarom heb ik hem een concreet voorstel gedaan met betrekking tot het verbreden van de term 'bewegingsonderwijs'. Dit voorstel heeft betrekking op het volledig dossier 34398. We zijn hier al langer over in gesprek met de ministeries van OC&W, VWS en SZW. Onze contacten hebben deze mail ook ontvangen om eea te kunnen bespoedigen. Lees mee in de correspondentie en laat ons (en de ministeries) ook weten hoe jij erover denkt. 

In diverse interviews vertellen politici dat zij graag samen willen werken met het veld; wij gaan dan ook graag met hen in gesprek over de toegevoegde waarde van bewegend leren voor het basisonderwijs, voorscholen, peuterspeelzalen en kinderdagopvang. Omdat deze portefeuilles bij verschillende ministeries zijn ondergebracht, hebben de volgende drie ministers onze brief ontvangen en zijn ze uitgenodigd tot een verkennend gesprek:

Drs A. Slob (OC&W) H.M. de Jonge (VWS) Drs. W. Koolmees (SZW)

De strekking van de brief
1. Onderzoeken die het nut van bewegend leren bevestigen.
2. Waarom bewegend leren de toekomst heeft.
3. Hoe het kinderen, leerkrachten, ouders en vakdocenten verrijkt.
4. Financiering met middelen die al beschikbaar zijn gesteld door het rijk.

De komende tijd lichten we steeds een stukje uit de brief uit in een blog, zodat je mee kunt lezen en de informatie ook in jouw eigen kring kunt delen. Deel 2: Hoe Bewegend Leren Verrijkt. 

 

Hoe het kinderen verrijkt. 

Kinderen zijn in essentie beweging: laat ze bewegen en het leren gaat vanzelf. De taal van beweging is universeel: zo kunnen alle kinderen (ongeacht de moedertaal) meedoen aan de les en leren zij vanuit hun lichaam en de zintuigen makkelijker taal en rekenen. Geen wipstoeltjes, potjes, tafels en stoelen meer als basis interieur: investeren in ruimte om te bewegen. En als het nodig is stoelen en tafels erbij.

Door te bewegen leren kinderen, ontdekken zij de wereld, zichzelf en andere mensen. Door te bewegen ontwikkelen zij hun brein en geheugen. Beweging is de motor tot het floreren van onze kenniseconomie: kinderen die veel bewegen ontwikkelen zich sociaal, emotioneel EN cognitief beter dan kinderen die te weinig bewegen. Beweging creëert een vruchtbare voedingsbodem om kinderen een lang, gelukkig en gezond leven te kunnen bieden. In connectie met zichzelf en anderen.

Kinderen die zich ontwikkelen door beweging, ontwikkelen zich beter dan kinderen die weinig of niet bewegen. Leren met je lijf is kind eigen, gezond, leuk en breinvriendelijk. Het biedt meer ontwikkelingsrendement en hoge ouderbetrokkenheid. Het werkt: onderzoek toont het aan in de praktijk zijn resultaten zichtbaar.

Zou je dit ook wel willen? Bij jou op locatie? We dagen je graag uit: ontvang vier weken lang onze dansdocent bij jou op locatie om zelf de proef op de som te nemen. 

De meerwaarde van dans. 

Jonge kinderen zijn in essentie beweging. Beweging, met name dans, biedt volgens wetenschappelijk onderzoek onnoemelijk veel voordelen. Zowel voor de kinderen als voor de jonge kind professionals zelf. Tijdens zijn juni lezing “Actieve kinderen zijn blije kinderen” in Amsterdam, haalde Beweegprofessor Scherder verschillende wetenschappelijke onderzoeken aan. “Veel mensen weten niet dat je tijdens het bewegen ook aan je cognitieve vaardigheden werkt. Hersenonderzoeken laten ons zien dat de neurale systemen die we aanspreken als we bezig zijn met leren, de cognitieve systemen, exact dezelfde systemen zijn als de motorische systemen.”

Bewegen en leren wordt in de neurowetenschap dus als een florissante combinatie bestempeld. 
Professor Scherder sprak over de essentie van beweging, muziek en denksport op school. Ik vroeg hem wat het voor kinderen zou kunnen betekenen als zij op school dans zouden krijgen. “Mijn mening doet er niet toe: het gaat erom wat de wetenschap zegt.” Nadat hij mij verzekerde dat als hij met mij mocht dansen dat het voor hem verrijkend zou zijn maar voor mij waarschijnlijk niet, formuleerde hij zijn antwoord:

“Dans is de top van de verrijkte leeromgeving omdat dit denksport, beweging en muziek verenigt. Het optimum zou zijn om dans te integreren in het onderwijs. Dit komt de brede ontwikkeling van kinderen zeer ten goede.”

Onze docenten realiseren dit dagelijks door Taaldans® en Rekendans® in te zetten. Wat er in de klas gebeurd, zetten wij om in dans, beweging en spel. Kinderen ontdekken zo al bewegend op verschillende manieren concepten uit het taal- en rekenonderwijs. Door het fysieke geheugen en de beleving aan te spreken, 'weten' kinderen van binnenuit hoe concepten werken en leren we ze geen kunstjes aan van buitenaf.

De lessen worden dus allemaal op maat gemaakt, passend bij het thema en het netwerk van begrippen waar op dat moment mee gewerkt wordt. Tijdens de lessen zien de professionals als het ware de SLO doelen aan zich voorbij dansen, rappen, spelen, zingen en bewegen.

Het Proefles Pakket bij jullie op locatie.

Met 10 jaar ervaring in dansend leren, komen we het graag bij jullie laten zien. Je vraagt Het Proefles Pakket aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij brengen een offerte op maat uit en koppelen de dichtst bijzijnde docent aan jullie locatie. De Taal- en Rekendans docent ontwikkelt een lessenserie en in overleg worden de 4 lesdagen vastgesteld: alle peuter- en/of kleutergroepen krijgen gedurende 3 weken 3x 45 minuten Taal- en Rekendans. De vierde les is een ouder/kind afsluiting. Hieronder is visueel weergegeven hoe het in elkaar zit: 

Wil jij je als dansdocent graag aansluiten bij ons team van Taal- en Rekendans docenten in Nederland en Belgie? Klik hier voor de aankomende cursus met werken en leren traject erbij. 

In diverse interviews vertellen politici dat zij graag samen willen werken met het veld; wij gaan dan ook graag met hen in gesprek over de toegevoegde waarde van bewegend leren voor het basisonderwijs, voorscholen, peuterspeelzalen en kinderdagopvang. Omdat deze portefeuilles bij verschillende ministeries zijn ondergebracht, hebben de volgende drie ministers onze brief ontvangen en zijn ze uitgenodigd tot een verkennend gesprek:

Drs A. Slob (OC&W) H.M. de Jonge (VWS) Drs. W. Koolmees (SZW)

De strekking van de brief
1. Onderzoeken die het nut van bewegend leren bevestigen.
2. Waarom bewegend leren de toekomst heeft.
3. Hoe het kinderen, leerkrachten, ouders en vakdocenten verrijkt.
4. Financiering met middelen die al beschikbaar zijn gesteld door het rijk.

De komende tijd lichten we steeds een stukje uit de brief uit in een blog, zodat je mee kunt lezen en de informatie ook in jouw eigen kring kunt delen. Deel 1: Onderzoek bevestigt: Bewegend Leren Loont. 

Op deze afbeelding zien we dat kinderen in Nederland tussen 0-12 jaar onvoldoende bewegen. Hierin ligt een gedeelde verantwoordelijkheid bij het ministerie van OC&W, SZW en VWS, bij (voor)scholen, peuterspeelzalen, in de kinderopvang en bij ouders en opvoeders. Kinderen geven wel aan dat ze willen en moeten bewegen, als wij hen hierin kunnen volgen heeft dat veel voordelen. Waarom we het zo aan zouden moeten pakken, blijkt uit onderstaande onderzoeken.

 

Tijd besparen, aandacht focussen en geïnspireerd raken.
Drie ingrediënten waardoor wij ons ontspannen gaan voelen en het idee krijgen dat we kunnen doen waar we het voor doen in het onderwijs: voor de kinderen!

 

Veel scholen zitten nog in dubio; een vakdocent, een conciërge of een onderwijsassistent?  Hoe investeer je het budget voor de werkdrukverlaging zodat het daadwerkelijk iets op gaat leveren voor leerkrachten en kinderen? Motoriek en muziek lijken de voorkeur te hebben, maar ondersteuning is ook nodig. In dit artikel geef ik je tips om

 1. De juiste mensen met de juiste kennis op de juiste plek te krijgen.
 2. Tijd en aandacht voor de leerkracht en de kinderen te creëren.
 3. Geïnspireerd te raken door de extra handen op de vloer zodat het tijd bespaart en leerrendement oplevert.

Alle peuterspeelzalen, kleuterscholen, voorscholen en kinderopvangcentra zijn anders. De managers zijn anders, de professionals zijn anders. Daarom heb ik in acht jaar een totaalpakket ontwikkeld, zodat we alle kinderen op alle locaties kunnen bereiken.

De juiste content, de juiste docent en genoeg financiele middelen om het concept duurzaam te integreren. 

 • Zelf aan de slag met het team om bewegend te gaan leren? Klik voor informatie over de Online Kickstartmiddag hier
 • Liever een uitegebreidere cursus voor het team? Klik hier
 • Werkdrukverlaging en onder leiding van een professionele docent Taal- en Rekendans bewegend gaan leren? Klik hier 
 • Willen jullie het allebei? Mail me voor advies: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 • Of wil jij als dansdocent graag Taal- en Rekendansdocent worden op de locatie waar jij al lesgeeft? Klik hier om je aan te melden voor de aankomende basiscursus Taal- en Rekendans. 

 

Sla de krant open en het gaat erover: bewegend leren en talloze prachtige nieuwe initiatieven, methodes en co creaties die opbloeien om onze kinderen bewegend te kunnen laten leren.

Waarom? Hierom! 

> klik rechtsboven op het tandwieltje om dit bericht door te sturen of te printen. 

1. Kinderen moeten veel bewegen; al vanaf de geboorte. 

2. Het brein profiteert van beweging: motoriek en geheugen betreffen zelfs dezelfde neurale systemen. 

3. Dans combineert beweging met muziek en zou hypothetisch de ideale leeromgeving kunnen zijn. 

4. De kleine hersenen zijn verantwoordelijk voor het leren van nieuwe bewegingen. Dit hersendeel is actiever bij beweging op muziek (dans) dan bij beweging zonder muziek. 

5. Wanneer kinderen zich motorisch onvoldoende ontwikkeld hebben, dit ook van invloed is op de leerprestaties. Daarom is bewegen voor jonge kinderen een daadwerkelijke levensbehoefte.

6. In de jonge kind periode (0-6) worden veel belangrijke functies grotendeels ontwikkeld door het kind te laten spelen, ontdekken en bewegen. Ontwikkelt een kind deze vaardigheden voor het zevende levensjaar niet, dan ontstaan er op latere leeftijd leer- en gedragsproblemen.

In Nederland zijn veel jonge kinderen met een andere moedertaal dan het Nederlands. Om deze kinderen en hun ouders een plek te geven in onze maatschappij, is het fijn om zo vroeg mogelijk met het Nederlands te beginnen. De taalgevoelige periode duurt maar tot het zesde levensjaar, daarom is het essentieel dat jonge kinderen en hun ouders hier goed in begeleid worden. 

Maar wat is dan de juiste begeleiding?

Na 20 minuten zitten is ons brein al bijna niet meer actief. Met baby's, peuters en kleuters zitten, is eigenlijk nutteloos; zij leren het meest door te bewegen en te spelen. Door met hun lichaam en hun zintuigen concepten te ervaren (zoals hoog en laag, breed en smal, vormen, gooien met blaadjes, hun lichaamsdelen laten dansen op muziek) waar vervolgens door een professionele begeleider met een Nederlandse moedertong de juiste begrippen bij worden benoemd. 

Hij luistert he-le-maal niet!

Zo was ik een paar jaar geleden in Gouda op een basisschool in een kleuterklas. De leerkracht waarschuwde me van tevoren al: "Van hem hoef je niets te verwachten hoor, hij komt net uit Polen en hij doet zo vervelend in de klas. Hij doet niet eens mee aan een kringgesprek en hij luistert ook he-le-maal niet." Meestal moedig ik leerkrachten aan om de les mee te doen, maar deze leerkracht had volgens mij een ander beeld nodig van deze leerling. Ik vroeg haar om aan de kant te gaan zitten en om de kinderen te observeren. 

Zo gezegd, zo gedaan. De jongen kroop rechts achterin de hoek, niet echt van plan om er nog uit te komen. Gelukkig had ik mijn toverstokjes meegenomen. "Kom allemaal maar eens lekker bij me zitten." begon ik dapper. Gelukkig, de jongen zag de toverstokken en kwam er ook bij zitten. "Het is koud vandaag hè, brrrrrr!" poogde ik, met mijn handen wrijvend over mijn armen. Hij knikte, wreef ook met zijn handen over zijn armen. Ik danste de Skaters Waltz met deze kleuterklas. Een fijne sfeer en in de tussenstukjes zitten steeds 5 accenten waarop we met onze toverstok ineens allemaal een rondje konden draaien op het ijs. Precies op de maat. Na een keer proberen wisten alle kinderen waar ze aan toe waren, nu gingen we het hele muziekstuk uitdansen; ze mochten het aantal draaien ook benoemen: 1e 2e 3e 4e 5e. 

De jongen klaarde op. Muziek aan en zwieren maar! Alle kinderen oefenden met schaatsen, achteruit en vooruit. Door af te kijken bij de andere kinderen wist hij ook wat de bedoeling was. Toen kwam het eerste tussenstukje, de spanning was voelbaar in het speellokaal. De juf zat met een rechte rug en haar wenkbrauwen omhoog te wachten op wat haar kinderen zouden doen. Meestal draaien alle kleuters de eerste keer vaak lekker op hun eigen timing en roepen een keer "4! Eh... 5!" tussendoor. De jongen keek omhoog, luisterde naar de impuls vanuit de muziek en draaide precies op de telling zijn 5 rondjes. Met een grote glimlach keek hij daarna naar de kant waar zijn juf en ik een feestje vierden. Sinds dat moment hoorde hij erbij, had hij ook zijn plek gevonden in de klas. En zijn juffrouw kon hem met andere ogen bekijken doordat ze even afstand had kunnen nemen van haar druktemakers.