Initiatiefwet: meer beweging in het PO

Vandaag feliciteer ik Michiel van Nispen met het indienen van de initiatiefwet met betrekking op het bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Het valt mij op dat beweging eigenlijk alleen maar gezien wordt als gymnastiek, terwijl dans ook een bewegingsvorm is die bijdraagt aan de fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen op de basisschool.

Daarom heb ik hem een concreet voorstel gedaan met betrekking tot het verbreden van de term 'bewegingsonderwijs'. Dit voorstel heeft betrekking op het volledig dossier 34398. We zijn hier al langer over in gesprek met de ministeries van OC&W, VWS en SZW. Onze contacten hebben deze mail ook ontvangen om eea te kunnen bespoedigen. Lees mee in de correspondentie en laat ons (en de ministeries) ook weten hoe jij erover denkt. 

 

De initiatiefnota waar het allemaal mee begon.

In de initiatiefnota van februari 2016 (lid Heerema) staat:
"De inzet van deze initiatiefnota is om te komen tot een wettelijke verankering dat bewegingsonderwijs op de basisschool voortaan moet worden gegeven door bevoegde vakleerkrachten. Daarmee bedoelt de indiener dat leerkrachten die bewegingsonderwijs geven in het basisonderwijs een sportopleiding moeten hebben voltooid aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Dit naar gelijkheid van de eis die al geldt voor het geven van bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs.

Het belang van bewegingsonderwijs
Bewegen is gezond. Voldoende bewegen is daarom belangrijk voor iedereen. Voor kinderen geldt dit in het bijzonder. Allereerst om gezond en fit te blijven, maar ook voor hun ontwikkeling. Via beweging en sport leren zij zich motorisch te ontwikkelen, vaardigheden te ontwikkelen als samenwerken en het omgaan met winst en verlies, respect hebben voor elkaar, omgaan met beperkingen, grenzen verleggen en houden aan regels. Daarbij vergroot bewegen de gezondheid en helpt het om risico op overgewicht te verlagen en ziekten op latere leeftijd te voorkomen. Tot slot toont onderzoek aan dat kinderen betere leerprestaties hebben als ze meer en beter gymles krijgen. Al met al heeft het voldoende bewegen dus een heleboel positieve effecten voor kinderen.

Een groot aantal wetenschappers en praktijkdeskundigen hebben gekeken naar de effecten van beweging op de leerprestaties van kinderen. Daarbij is gekeken naar zowel de lange- als de kortdurende effecten van bewegen op de leerprestaties van kinderen. Het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) verwijst naar onderzoek hiernaar door Vervoorn et al. (2011), waarvan zij de conclusies als volgt samenvat:

1. Matig intensief bewegen verbetert de leerprestatie van kinderen;

2. Kinderen die regelmatig bewegen winnen aan zelfvertrouwen en zijn fitter;

3. Sport en spel zijn goed voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden;

4. Schoolresultaten verbeteren bij goede afwisseling van beweeg- en leertijd.

Ook uit andere onderzoeken blijkt een positief verband tussen bewegen en leerprestaties. Het NISB haalt bijvoorbeeld een literatuurrapportage aan van de Hartstichting (Bont, 2012), waaruit onder meer blijkt dat beweegprogramma's het concentratieniveau van leerlingen verbeteren. Meer tijd voor matige tot intensieve activiteit voor kinderen (1 uur per dag), ten koste van reguliere lestijd, kan zelfs leiden tot een verbetering van de leerprestaties.

Belangrijk is verder dat het niet alleen maar gaat om simpelweg bewegen. Langjarig onderzoek van het Centrum voor Bewegingswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum in Groningen wijst er op dat hoe beter de bewegingsvaardigheden zijn, hoe beter de schoolvaardigheden. Kortweg is «complex bewegen» volgens de onderzoekers belangrijker dan bewegen op zich. Zij stellen daarbij dat kinderen doelgericht laten bewegen «de sleutel tot succes» is (Visscher et al., 2011)." 

De spijker op zijn kop, toch?! 

Een prachtig initiatief om bewegingslessen alleen nog door professionals te laten geven en om meer beweging te integreren in het PO. Het is echt een vak op zich en beweging kan ook direct linken met onderwerpen en thema's die behandeld worden in de klas. Daarom heb ik vandaag een verzoek ingediend om in alle initiatieven die gaan over bewegingsonderwijs, ook danseducatie op te nemen: 

"Bewegingsonderwijs op de basisschool moet voortaan gegeven worden door bevoegde vakleerkrachten. De vakleerkrachten hebben hiervoor een rijks erkende opleiding gevolgd:

  • de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)
  • de Academie voor Danseducatie
  • de Dansacademie richting Docent Dans
  • de MBO dansopleiding richting Docent Dans"

Scholen kunnen er zo zelf kiezen om bijvoorbeeld dans in te zetten voor de jonge kinderen en gym voor de oudere kinderen. Of 50/50: een half jaar dans en een half jaar gym. Dit hoeft de overheid niet nog meer geld te kosten, omdat danseducatieve lessen ook betaald kunnen worden uit subsidies voor kunst- en cultuur educatie of uit de muziekimpuls. 

Ik ben heel benieuwd naar wat er gaat gebeuren, mochten er ontwikkelingen zijn dan laat ik dat natuurlijk weten. Om op de hoogte te blijven kun je het volgen in sociale media: Facebook of LinkedIn