Werkdrukverlaging: een vakdocent EN een ondersteuner op school.

 

Tijd besparen, aandacht focussen en geïnspireerd raken.
Drie ingrediënten waardoor wij ons ontspannen gaan voelen en het idee krijgen dat we kunnen doen waar we het voor doen in het onderwijs: voor de kinderen!

 

Veel scholen zitten nog in dubio; een vakdocent, een conciërge of een onderwijsassistent?  Hoe investeer je het budget voor de werkdrukverlaging zodat het daadwerkelijk iets op gaat leveren voor leerkrachten en kinderen? Motoriek en muziek lijken de voorkeur te hebben, maar ondersteuning is ook nodig. In dit artikel geef ik je tips om

  1. De juiste mensen met de juiste kennis op de juiste plek te krijgen.
  2. Tijd en aandacht voor de leerkracht en de kinderen te creëren.
  3. Geïnspireerd te raken door de extra handen op de vloer zodat het tijd bespaart en leerrendement oplevert.

Motoriek + Muziek = ?? ?

Motoriek en muziek lijken de voorkeur te hebben: de gymles en de muziekles. Logisch, met alle nieuwe onderzoeken naar bewegend leren en de muziekimpuls. Maar hebben jullie al eens nagedacht over een dansdocent op school? Dan heb ik het niet over balletles of over dansen zoals in een videoclip, maar dan heb ik het over danseducatie. Het educatieve aanbod vertaald naar een dansles, waarbij het leren aansluit bij de thema's op school. Op een kind-eigen manier wordt er ruimte gegeven om kinderen zichzelf persoonlijk, creatief, sociaal en emotioneel te ontwikkelen. Danseducatie omvat zowel het muzikale leerelement als het verbeteren van de motorische vaardigheden. De danslessen worden vormgegeven vanuit muziek, waarin leerlingen kennis maken met verschillende muziekgenres, ritmes, klankkleuren en maatsoorten die zij in en met het lichaam letterlijk en figuurlijk handen en voeten geven. Tevens stimuleert dans verschillende kwaliteiten van beweging, waarbij zowel de grote als de fijne motoriek wordt aangesproken, wat ook de schrijfmotorische ontwikkeling ten goede kan komen.

Hierboven een weergave van de kritieke periodes om te leren. (Klik hier voor de volledige illustratie en het bijbehorende artikel) Veel van deze ontwikkelingsgebieden worden al gestimuleerd in danseducatie lessen. Wat willen we nog meer? O ja, tijd, aandacht, inspiratie en warme koffie.

Tijd

Er zijn verschillende constructies mogelijk om de leerkracht tijd de geven. De klas naar de dansdocent en de leerkracht heeft een uur de tijd. De leerkracht kan er ook voor kiezen om de dansles regelmatig te gebruiken om te observeren. Vaak is dit een fijne kans om de kinderen van een afstand eens bezig te zien zonder dat de leerkracht zelf de les leidt. Focus op de kinderen voor observatie en meteen educatieve inspiratie opdoen.

Aandacht

Een andere optie is om de klas in tweeën te delen, zodat de dansdocent en de leerkracht beide de volle aandacht aan de kinderen kunnen geven en stof op niveau kunnen aanbieden. Denk hierbij aan groep 1 bij de leerkracht en groep 2 bij de vakdocent. Daarna omdraaien.

Inspiratie

Als de leerkracht bijvoorbeeld één keer per thema bij de dansdocent komt kijken, kan er gekeken worden naar de mogelijkheid om zelf oefeningen uit de les te herhalen voor op het plein, in de klas of in de speelzaal. Dit bespaart voor de leerkracht tijd in de lesvoorbereiding en de kinderen krijgen ruimte om te herhalen. Veel leerkrachten zijn hierdoor al geïnspireerd geraakt om zelf meer met bewegend leren te gaan doen, waardoor er aan meerdere doelen tegelijk gewerkt kan worden. Dit bespaart ook weer tijd. En de kinderen krijgen meer tijd om te bewegen zodat zij actiever betrokken zijn.

Koffie

Mocht jullie keus vallen op een vakdocent danseducatie, dan is er daarnaast nog geld over voor een onderwijsassistent of een conciërge die de leerkrachten kunnen ondersteunen met hun eigen kwaliteiten. Een warm kopje koffie in de klas bijvoorbeeld, zo luxe!