15 Redenen waarom elk kind in aanraking zou moeten komen met dans.

Je weet inmiddels dat ik groot fan ben van het inzetten van dans voor de brede ontwikkeling bij peuters en kleuters. Ik ben niet de enige die hier voorstander van is: met mij zijn veel dansdocenten, jonge kind specialisten, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, directies en onderzoekers er ook van overtuigd dat dans een onmisbaar ingrediënt is in het curriculum van voorscholen, peuterspeelzalen, kinderopvanginstellingen en scholen.

Toen ik over het boek 'Partnering dance and education' van Judith Lynne Hanna las, wist ik dat ik een serie blogs wilde gaan schrijven over hoe dit ervaren en beredeneerd wordt. Laat me je de komende tijd meenemen in het gedachtegoed: bewegend leren loont: dans, beweging en spel als vast onderdeel van het curriculum voor instellingen die met kinderen werken. 

Waarom zien we het zo?

Wat ervaren we in deze lessen?

Wat zegt de literatuur hierover?

Hoe zouden we dit aan kunnen pakken? 

 

15 Redenen volgens Judith Lynne Hanna

 1. Danseducatie helpt de ontwikkeling van de lichamelijke intelligentie. 
 2. Danseducatie schept kansen voor zelfexpressie en communicatie met het lijf: non verbale communicatie.
 3. Dans, of het representatief, thematisch of abstract is, is een bewaarplaats van de beschaving die door de tijd heen veranderd. 
 4. Danseducatie leert de waarde en de vaardigheden van creativiteit, inschatten zonder regels en stimuleert het anders denken. 
 5. Dans geeft leerlingen de kans om te ondervinden dat er meerdere oplossingen zijn voor een probleem. 
 6. Door naar dans te kijken, stimuleert het kinderen om non verbale communicatie beter te kunnen interpreteren. 
 7. Danseducatie creëert een sterke basis om te leren analyseren en om tot een beredeneerd oordeel te komen. 
 8. Door dansen uit andere culturen te leren, helpt het leerlingen om begrip en respect op te brengen voor mensen uit een andere cultuur. 
 9. Doordat alle zintuigen worden aangesproken, gaat dans verder dan de verbale taal en stimuleert het kinderen in de ontwikkeling tot een multisensorisch wezen. 
 10. Dans geeft opties om om te leren gaan met onze wereld die onvoorspelbaar is en soms onveilig kan zijn. 
 11. Danseducatie leert kinderen vaardigheden die ze later in een baan kunnen gebruiken: zowel in de dans als in andere sectoren.  
 12. Dans verbetert de kwaliteit van leven op de lange termijn. 
 13. Meedoen aan dansactiviteiten heeft economische voordelen voor de gemeenschap. 
 14. Danseducatie helpt leerlingen aan fysieke en mentale fitheid, waardering van het lijf, zorg voor de gezondheid en geeft effectieve tools om te kunnen ontspannen. 
 15. Danseducatie draagt bij aan de National Educational Goals (Educate America Act 1994)

Deze 15 redenen zijn natuurlijk prachtig. Maar hoe zien we dit voor de kinderen in Nederland? En hoe kunnen we echt elk kind bereiken.?

Elk kind bereiken kan via locaties voor educatie.

Door de leerplicht, kunnen we elk kind een kans bieden om in aanraking te komen met danseducatie. Dit zou vanuit de voorschoolse educatie (de kleuterklas) al kunnen plaatsvinden. We bereiken kinderen (en ouders) nog eerder door aan te sluiten in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (vroegschoolse educatie) en in de opvang op de babygroep. Onderzoek wijst uit dat wat kinderen leren tussen 0-7 gewoontes worden die zij in hun verdere leven zullen toepassen. En juist in die periode zitten zowel gevoelige periodes als kritieke periodes voor verschillende ontwikkelingsgebieden:

Sociaal emotioneel

Taal en spraak

Motoriek

Ordenen en Rekenen

Aandacht en concentratie

Zintuiglijke waarneming

Daarom: dans voor elk kind!

Daarom heb ik ook de methodes Taaldans en Rekendans ontwikkeld; een methode die naadloos aansluit bij de ontwikkelingsgebieden van Het Jonge Kind, bij de SLO doelen voor taal en rekenen en bij de voor- en vroegschoolse methodes met de netwerken van begrippen die gehanteerd worden in instellingen. Door de leerstof in dans, beweging en spel om te zetten komen we tegemoet aan de natuurlijke beweegdrang, krijgen kinderen zelfvertrouwen, gaat het leren sneller, makkelijker en plezieriger  en... 

Doordat kinderen tussen 2,5 en 7 jaar Taal- en Rekendans aangeboden krijgen, hebben zij op latere leeftijd (na de gevoelige en kritieke fases) minder last van bepaalde leerproblematieken en ontwikkelingsachterstanden die door gebrek aan beweging kunnen ontstaan. Voorkomen is beter dan genezen. 

Laten we samenwerken aan de duurzame integratie van danseducatie.

Word lid van de Inspiratiegroep: Bewegend Leren voor Het Jonge Kind. Voor jonge kind professionals, beleidsmakers, directeuren, coaches en gemeentes die ideeën en onderzoek willen uitwisselen en netwerk willen opbouwen. 

Download het gratis E-book '52 redenen om te starten met dans en spel op de (voor)school.

Word lid van Vereniging Jonge Kind

Kom naar één van onze inspiratiedagen

Benader een docent Taal- en Rekendans voor een gesprek of een proefles bij u op locatie

 

Fijn als je dit artikel wilt delen. Onderzoek wijst uit dat jonge kinderen 5-8 uur beweging per dag nodig hebben. In 2030 leren dan ook alle jonge kinderen in Nederland door dans, spel en beweging. Het is niet alleen leuker en makkelijker, maar het is noodzakelijk om het kinderbrein zich optimaal te laten ontwikkelen.

Tijd voor een nieuwe visie op beweging: bewegend leren loont! Wetenschappelijk onderbouwd en praktisch inzetbaar. 

Wij geloven in de kracht van samenwerking. Door onze online inspiratiegroep wordt kennis en concrete inspiratie over bewegend leren met Het Jonge Kind beschikbaar. 

Speciaal voor kleuterleerkrachten, pedagogisch medewerkers, intern begeleiders, (VVE) coaches, dans- en beweegprofessionals, locatiemanagers, beleidsmakers, directeuren en gemeentes.

Dagelijks werken we eraan om landelijk op de werkvloer aanwezig te zijn; online en persoonlijk. Met een team van docenten Taal- en Rekendans en in een inspirerend samenwerkingsverband met (voor)scholen; kinderen, ouders, leerkrachten/leidsters, directie en beweegprofessionals zijn betrokken en inspireren elkaar.