5 Vragen aan: Marloes Arnoldus

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Studio Swing, laat ik hier regelmatig mensen aan het woord die op één of andere manier in contact zijn gekomen met Leren door Dans. Dat kunnen cursisten zijn, directeuren, leerkrachten, leidsters, dansdocenten, VVE coaches, ouders of kinderen.Het leven gaat immers niet om ademen, maar om adembenemende momenten.

Vandaag in de spotlight: Marloes Arnoldus, (pedagogisch) VVE coach bij SCOH peuterspeelzalen in Den Haag.

1 Hoe ben je in aanraking gekomen met Leren door Dans?

Toen de training ‘Dans je Mee?’ via de GGD Haaglanden werd aangeboden, hebben wij met de managers en alle coaches een bijeenkomst bijgewoond. Daarin werd duidelijk gemaakt hoe de training was opgebouwd, dat het zou plaatsvinden tijdens werktijd met de kinderen erbij en dat het speels en beweeglijk leren centraal staat. Aangezien onze slogan ‘Spelenderwijs naar de basisschool’ is, vonden we dit passend bij onze speelse insteek.

2 Wat valt je op aan de manier van leren in ‘Dans je Mee?’

Wat ik zelf het leukst vindt is dat je binnen prima mee naar buiten kunt nemen. Alle thema’s, SLO doelen en begrippen kun je zowel binnen als buiten gebruiken. Zo hopen we dat onze pedagogisch medewerkers creatiever worden in het aanbieden van de begrippen. Door de dansjes met het Startpakket worden wiskundige begrippen aan plezier gekoppeld en dat is spelend leren. Des peuters erin en het schoolse eruit.

3 Waarin heb je concrete verschillen gesignaleerd in het aanbieden van de begrippen en de SLO doelen voor peuters?

Pedagogisch medewerkers gaan de doelen echt anders zien. Ze kijken naar welke doelen ze horen te bereiken en ze gaan bekijken hoe ze die doelen om kunnen zetten naar dans, beweging, binnenspel of buitenspel. De tijd die je met de kinderen hebt is beperkt. Nu kunnen we dingen combineren waardoor we speelser en leuker met de kinderen bezig kunnen zijn. Doen is leren, dat is duidelijk te zien.

4 Zou je de cursus ‘Dans je Mee?’ aanbevelen bij andere organisaties?

Ja, we zien dat de pedagogisch medewerkers nog steeds bezig zijn met het behalen van de doelen. Maar doordat ze er nu anders naar leren kijken, zien ze wat de kinderen nodig hebben. Dit ‘omdenken’ zien we graag. Bewegend leren is eigenlijk opbrengstgericht werken. Je ziet en hoort meteen resultaat en dat op zo’n leuke manier.

5 Hoe zou je deze blog in één zin willen afsluiten?

Doe mee met de kinderen, laat je verrassen en neem binnen mee naar buiten!