5 Vragen aan: Hennie Spruijt

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Studio Swing, laat ik hier regelmatig mensen aan het woord die op één of andere manier in contact zijn gekomen met Leren door Dans. Dat kunnen cursisten zijn, directeuren, leerkrachten, leidsters, dansdocenten, VVE coaches, ouders of kinderen.Het leven gaat immers niet om ademen, maar om adembenemende momenten.

Vandaag in de spotlight: Hennie Spruijt, directeur van OBS de KAS in Gouda.

1 Hoe bent u in aanraking gekomen met Leren door Dans?

Wij hebben via de Brede School Gouda een lessenserie Taaldans mogen proberen voor de kleuters. Een van de docenten van Studio Swing heeft die toen gegeven. We weten dat kinderen mer moeten bewegen. Dat zie je gewoon aan de kinderen. Ze hebben een natuurlijke drang tot bewegen en ervaren. We vonden het toen erg leuk en ook erg nuttig. Daarom hebben we besloten om Taaldans te integreren in ons onderwijs voor de kleuters en groep 3.

2 Wat valt u op aan de leerlingen die deze lessen wekelijks volgen?

Het valt ons op dat wat wordt aangeleerd ook lang blijft hangen bij de kinderen. Ze herhalen het zelf op het plein en in de klas. Laatst hoorde één van de juffen de kinderen in de themahoek bij de boodschappen de gezonde rap terugkomen. Ook de leerkrachten herhalen door de week de aangeboden stof. De ouders vinden het ook heel erg leuk. Ze komen vaak bij de open lessen kijken en ze zien dat het echt iets met de kinderen doet en dat ze er veel van leren.

3 Waarin heeft u concrete verschillen gesignaleerd als u een vergelijking maakt met de periode voor en na de invoering van de lessen Taaldans?

Ik zie het meteen aan de resultaten van de woordenschattoetsen voor de kleuters en voor groep 3. De resultaten stijgen nu meer dan voorheen. Hieruit kunnen we opmaken dat het goed werkt. Het geheim hiervan is volgens mij de wisselwerking tussen wat er in de klas gebeurd en in de dansles. Je komt niet met weer iets anders, maar doordat je zo’n concrete koppeling en vertaling kunt maken van de SLO doelen naar de dansles is het ook duidelijk wat er geleerd wordt. Alle zintuigen worden aangesproken. Met name voor de jonge kinderen is zintuiglijk leren erg belangrijk.

4 Zou u Taaldans en Rekendans aanbevelen bij andere schooldirecteuren?

Ja zeker, dat heb ik binnen onze stichting (Stichting Klasse) al gedaan. We zijn er op bestuurlijk niveau al mee bezig om dit ook op de stedelijke agenda te krijgen. Natuurlijk wil ik het in de eerste plaats op mijn eigen school kunnen continueren en borgen. Voor mijn kinderen werkt het zo goed en ik vind dat de resultaten er naar zijn om hier budget voor vrij te maken.

5 Hoe zou u deze blog in één zin willen afsluiten?

Laat jonge kinderen beter leren door het ze te laten beleven.